Ny temaside om bæredygtig effektivisering af den almene boligsektor

Billede af Grass 1209588 1920

I ”Grøn boligaftale 2020” omkring den almene sektor indgik en aftale om en fornyelse af effektiviseringsaftalen gældende for perioden 2021 til 2026. I januar 2021 indgik Boligministeriet, KL og BL en ny effektiveringsaftale.

Grundprincippet i aftalen er fortsat, at det er en kollektiv aftale med et måltal for hele den almene boligsektor. Der sker samme korrektioner for beboersammensætning, som var gældende i den forrige aftale.


Se den nye temaside

Søger du bolig? - Klik her