Velkommen til en grøn effektiviseringsaftale, hvor energieffektivisering spiller en vigtig rolle

I den nye effektiviseringsaftale, der løber fra 2021 til 2026, indgår en række nye punkter. Heriblandt et nyt effektiviseringsmåltal, fokus på effektivt indkøb, bedre rammer for det kommunale tilsyn og samarbejde herom og energieffektivisering.

Der er, lige som i den forrige aftale, fokus på effektiv bygningsdrift, og især de ca. 20 procent af de almene boligafdelinger, der har haft svært ved at indfri potentialet for besparelser.

Vi vil i DriftsNet, BL og AlmenNet arbejde på at understøtte dette arbejde ude i boligorganisationerne gennem projekter, erfa-møder og netværk, og særligt omkring energi vil vi i samarbejde med Landsbyggefonden og sikre, at der både opnås besparelser i husstandene og i det fælles energiforbrug, som vil tælle med fremadrettet i den samlede opgørelse for sektoren.

Der er et stort potentiale for energioptimering rundt i landets almene boliger. Der er fuld gang i renoveringerne og initiativerne i Grøn Boligaftale 2020, og gennem denne indsats, samt fokus på grøn screening, bedre D&V planer og henlæggelser, vil vi de næste fem år se en reduktion i energiforbruget, hvor varme i dag udgør ca. 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

Læs mere om aftalen her

Søger du bolig? - Klik her