Temadag om brand og sikkerhed

DriftsNet, Sikkerhedsbranchen og Boligselskabet Domea.dk holder temadag om brand og sikkerhed i boligområderne

Billede af Temabrandren

DriftsNet afholder sammen med Sikkerhedsbranchen og Boligselskabet Domea.dk en temadag om brand og sikkerhed i boligområderne. Møderne henvender sig til driftschefer og inspektører, og afholdes i efteråret på følgende datoer:

 

Øst – i Albertslund tirsdag den 29. september 2020.

Vest – i Vejleområdet torsdag den 1. oktober 2020.

 

Så skriv allerede datoerne i kalenderen nu – der udsendes invitationer efter sommerferien via DriftsNyt.

 

Møderne er gratis for 1-2 driftschefer eller inspektører fra hver boligorganisation.

 

På temamøderne vil man bl.a. høre om sikkerhed i almene boliger for udveksling af viden og god praksis på sikkerhedsområdet mellem almene boligorganisationer samt seriøse organisationer og leverandører.

 

Blandt emnerne er bl.a.:

  • Tv-overvågning, herunder ændringer i loven, regler for almene boligselskaber, skiltning, registrering i POLCAM. Certificerede montører.
  • Ansvaret for sikkerhed på færdselsarealer -belægninger, rækværker, støttemure, tagsten og træværk.
  • Brandveje og brandredningsarealer – gamle og nye regler.
  • Varmt arbejde. Demo af håndildslukkere, der er pligtige i forsamlingslokaler og på plejehjem.

 

Har du spørgsmål? Så kontakt:

Preben Christensen, Domea.dk
Telefon: 6161 3638

 

Søger du bolig? - Klik her