DriftsNet nyhedsbibliotek

Emne
 • Analyse og statistik
 • Boligpolitik
 • Love og regler
 • Økonomi
 • Beboerdemokrati
 • Effektiv drift
 • Boligorganisationer
 • Boligområder
 • Klima og energi
 • Frivillighed
 • Byggeri
 • Kreds
 • Uddannelse
 • Ghetto
 • Arkitektur
 • Urbanisering
 • Folkemøde
 • Bestyrelsesnet
 • Verdensmål
 • Boligsociale indsatser
 • Boligmarked
 • Sundhed
Viser 1-10 af 1504 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
04.10.2022 · Nyheder fra BL

Ny kampagne: Stem med til folketingsvalget

Stemmeprocenten i de almene boligområder har historisk set været lavere i de almene boligområder sammenlignet med resten af landet. BL lancerer kampagnen "Stem med!" for at få valgdeltagelsen op.

30.09.2022 · Nyheder fra BL

Almene Boligdage 2023

Almene Boligdage vil i 2023 tage form som en række lokale events rundt omkring i landet i foråret og efteråret. Og blive afrundet med en stor finale på Tivoli Hotel 30. september.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

3522 - Aftale om vinterhjælp

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Lempelse af den almindelige elafgift og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 mv.

Med lovforslaget foreslås bl.a. en lempelse af den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023 og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Indefrysningsordning for stigende energiregninger

Lovforslaget indebærer, at husholdninger og virksomheder kan benytte indefrysningsordningen, såfremt el, gas- og fjernvarmepriserne ligger over en fastsat maksimalpris, og derved få henstand på udgifter over den fastlagte maksimalpris.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Likviditetslån til indefrysning af højere energiregninger for husholdninger, virksomheder mv.

Lovforslaget indeholder en likviditetslåneordning til energivirksomheder og energiintensive virksomheder samt tilskud til boligforeninger og små fjernvarmeselskaber.

22.09.2022 · Artikel fra Fagbladet Boligen

Boligsocial konference endevendte nye velfærdsløsninger

Fremtidens boligsociale arbejde blev endevendt på udsolgt konference med 350 deltagere. Det boligsociale arbejde er under konstant forandring. Det kunne man opleve de sidste to dage.

19.09.2022 · Nyheder fra BL

Konsekvenser af inflationen for de almene beboere

De stigende forbrugerpriser gør indhug i almene lejeres rådighedsbeløb og har skabt stor bekymring for at have råd til basale nødvendigheder. Særligt unge studerende, enlige forsørgere og pensionister er økonomisk presset. 

1 2 3 4 5
151
Søger du bolig? - Klik her