DriftsNet nyhedsbibliotek

Emne
 • Boligorganisationer
 • Love og regler
 • Boligområder
 • Økonomi
 • Klima og energi
 • Frivillighed
 • Byggeri
 • Analyse og statistik
 • Boligpolitik
 • Kreds
 • Uddannelse
 • Effektiv drift
 • Beboerdemokrati
 • Ghetto
 • Folkemøde
 • Verdensmål
 • Urbanisering
 • Boligsociale indsatser
 • Boligmarked
 • Driftsnet
 • Sundhed
 • Hjemløshed
 • Bestyrelsesnet
 • Arkitektur
 • Alment Inside
Viser 1-10 af 1490 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
21.09.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Almene flyttemønstre

Der sker løbende omskiftning i almene boliger, inkl. de i København og med en relativt lav husleje. I løbet af et år fraflytter hver syvende almene lejer sin boligafdeling.

20.09.2023 · Nyheder fra BL

Gratis håndbog til almene beboere

Beboerhåndbogen 2023 er klar og kan hentes gratis af alle boligorganisationer.

20.09.2023 · Nyhed fra Fagbladet Boligen

Nye tal: Stor udskiftning i almene boliger

Når der flytter nye beboere ind i almene boliger, kommer størstedelen udefra. Det viser en ny analyse fra BL – Danmarks Almene Boliger.

04.09.2023 · Nyheder fra BL

Afdelingsbestyrelsens udgifter

31.08.2023 · Nyheder fra BL

Rekordmange fra landets almene boliger løb DHL-stafetten

Stærk repræsentation fra landets boligorganisationer til DHL-Stafetten i 2023. De almene boliger gik og løb til den helt store guldmedalje.

31.08.2023 · Debatindlæg bragt på Altinget.dk

BL: Velfærdens problemer kan løses i de almene boligområder

Almene boligområder fungerer som velfærdssamfundets seismograf, der først mærker rystelserne i de tektoniske velfærdsplader, skriver Bent Madsen, administrerende direktør i BL i et debatindlæg på Altinget.dk

23.08.2023 · Nyheder fra BL

23082023 - Indefrysningsordningen - understøttelse af Statens afkøb af indefrosne beløb fra energivirksomhederne

Lovforslaget indebærer bl.a., at Staten afkøber de indefrosne beløb fra energivirksomhederne, når indefrysningsperioden udløber den 31. oktober 2023 (el og gas) og den 31. december 2023 (fjernvarme). Herefter forestår Erhvervsstyrelsen opkrævning af de indefrosne beløb.

21.08.2023 · Nyheder fra BL

2123 - Regulering af maksimumhuslejen 2024

14.08.2023 · Nyheder fra BL

14082023 - Ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger

Med ændringen sikres hjemmelgrundlag til boligorganisationernes indberetninger til Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB) og kommunernes adgang til de indberettede oplysninger. Det præciseres også, hvilke afledte finansielle instrumenter det er muligt at investere i gennem UCITS. Desuden sker der tilpasninger i form af bl.a. nye regnskabskrav vedr. aflønning af direktører og forretningsførere samt opgørelse af afdelingernes henlæggelser ift. investeringshorisont og værdipapirtype.

1 2 3 4 5
149
Søger du bolig? - Klik her