Vores netværk

Her finder du alle netværk, som DriftsNet tilbyder.

Billede af DriftsNet banner

Netværk i DriftsNet

ERFA-Netværket

ERFA-Netværket

ERFA-netværket giver dig værdifuld viden om aktuelle emner og gode muligheder for at erfaringsudveksle og netværke med kollegaer.

ERFA-møderne afholdes i et samarbejde mellem DriftsNet og AlmenNet.

Det er nemt at deltage
BL's ERFA-netværk afholdes fire steder i landet, så de er relativt lettilgængelige for alle interesserede og nemme at deltage i. Netværket afholder ERFA-møder af 3 timers varighed ca. en gang i kvartalet, hvor der vil være et aktuelt fagligt tema på dagsordenen, der formidles igennem oplægsholdere, workshops m.v.  De faglige temaer vil sædvanligvis gå på tværs af byggeri- og driftsopgaver.

ERFA-netværket henvender sig til medarbejdere fra boligorganisationer med arbejdsopgaver og ansvar inden for byggeri og drift. Typisk vil det være direktøren/forretningsføreren, bygge- og tekniske chefer, driftschefer, inspektører samt projektledere. I nogle boligorganisationer vil ERFA-netværket dog også være relevant for ansatte med andre titler. Det afgørende er den professionelle interesse og ønsket om at vidensdele med kollegaer. Man må meget gerne komme flere fra samme boligorganisation på ERFA møderne.

 

Se materiale fra tidligere afholdte ERFA-møder

DriftsNetværket

DriftsNetværket

For at styrke driften og sikre vidensdeling har DriftsNet etableret et netværk i henholdsvis Øst- og Vestdanmark med deltagelse af topledere med administrativt ansvar for driftsområdet. Formålet er, at netværket skaber rammerne for sparring, vidensdeling og kompetenceudvikling i forhold til det strategisk og operationelle arbejde for udvikling af driften i den almene sektor. 

 

Når du deltager i netværket får du:

  • Bedste praksis på området
  • Oplæg og inspiration fra dine kollegaer
  • Sparring og fælles læring
  • Udvikling af det personlige lederskab
  • Netværk

 

Ønsker du at blive en del af DriftsNetværket

Kontakt: Maja Rottbøll på mpr@bl.dk

 

For yderligere information kontakt:

Mikkel Jungshoved, leder af DriftsNet

direkte: 3376 2028 // e-mail: mju@bl.dk

Netværksmedlemmer
DriftsNets netværksgrupper er for administrative topledere. Har du lyst til at være en del af netværket, er du meget velkommen! Der er begrænsede pladser, men der er p.t. åbent for tilmeldinger.

RobotNetværket

RobotNetværket

RobotNet er et nyt netværk, der sætter fokus på robotter og digitaliserings muligheder i den almene sektor, og hvordan den almene sektor kan effektivisere administrative processer ved at tage værktøjer som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) og Bots i brug? Robotter er en mulighed, der kan hjælpe os med at stå stærkere ift. sektorens rammevilkår omkring regulering, effektiviseringer, digitalisering samt den generelle konkurrencesituation.

 

For yderligere information kontakt:

Mikkel Jungshoved, leder af DriftsNet

direkte: 3376 2028 // e-mail: mju@bl.dk

SikkerhedsNetværket

SikkerhedsNetværket

SikkerhedsNetværket afholder jævnligt temamøder rundt omkring i landet, hvor der sættes fokus på forskellige områder inden for drift af almene boliger - fx brandsikkerhed, forebyggelse af indbrud, legepladssikkerhed, drift af anlæg og teknik m.m. Møderne afholdes i et samarbejde mellem BL, DriftsNet og Sikkerhedsbranchen.

 

Der har de senere år været stort fokus på DKV-planer, og mange har efterspurgt forslag til logbog, og hvornår der skal bruges certificeret rådgiver mv. grundet de nye regler.

Reglerne i Bygningsreglementet (BR18) vedrørende DKV-planer gælder kun fremadrettet, hvad angår brugen af certificeret rådgiver som et krav.

Angående det eksisterende byggeri skal man som boligorganisationerne udføre egen kontrol og have en fast plan for kontrol af brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg, ligesom der skal udføres kontrol af branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer m.m. Det skal efterfølgendes kunne dokumenteres, at der er udført denne kontrol.

 

Mange brand og redningstjenester har på deres hjemmeside forslag til DKV-planer og logbog – her et eksempel fra Vejle: Brandsyn, DKV-planer og logbøger - Vejle Brandvæsen (vejlebrandvaesen.dk) som man kan benytte.

For yderligere information kontakt:

Mikkel Jungshoved, leder af DriftsNet

Direkte: 33 76 20 28 // E-mail: mju@bl.dk

EU-projekter, temadag mv.

EU-projekter, temadag mv.

CoNZEBs

BL's DriftsNet deltager i et EU projekt der hedder CoNZEBs. Det er et EU Horizon 2020-projekt og det overordnede emne er "Omkostningsreduktion af nye næsten nul-energibyggerier". Nul-energibyggerier er i Danmark definerede som 2020-byggeri.

Projektet går ud på, at CoNZEBs identificerer og vurderer teknologiløsningssæt, der medfører betydelige omkostningsreduktioner af 2020-byggerier. Projektets fokus er på familieboliger i etagebyggeri, og projektet foregår i et tæt samarbejde med både danske og udenlandske boligorganisationer samt med inddragelse af beboernes oplevelse af at bo i 2020 gennem beboerundersøgelser.

BL's samarbejdspartnere i Danmark i forbindelse med CoNZEBs er AAU i København og Kuben Management. Man kan læse mere om projektet på: https://www.conzebs.eu/

Resultater

Sammen med Kuben og SBi har BL DriftsNet udarbejdet en brochure i forbindelse med EU-projektet CoNEBZs. Brochuren er beregnet til potentielle brugere, og til dem der allerede bor i lavenergi-etageboliger, og sidst men ikke mindst til boligselskaberne, som kan bruge brochurens indhold til at overbevise deres lejere om de mange fordele der er ved at bo i klimavenlige lavenergiboliger.

Brochuren er baseret på en undersøgelse af beboernes erfaringer og forventninger vedrørende lavenergiboliger, som blev afsluttet i 2018 i de deltagende lande i CoNZEBs projektet (Tyskland, Italien, Danmark og Slovenien).

Lavenergiklasse er bygninger med et meget lavt energiforbrug. Den begrænsede mængde energi, som disse bygninger bruger, kommer blandt andet fra vedvarende energikilder. Byggeomkostningerne for Lavenergiklasse forventes at blive reduceret i fremtiden som reaktion på større og mere modne markeder for lavenergibyggeri. EU-projektet CoNZEBs (2017-2019) sigter mod at fremme lavenergibyggeri ved at undersøge muligheden for reduktion af byggeomkostninger og ved at adressere nogle beboeres skepsis overfor det at bo i lavenergibyggeri.

Download brochuren her!

 

IndkøbsNetværket

IndkøbsNetværket

For at styrke Indkøbsfunktionen, og sikre vidensdeling etablerer DriftsNet et netværk i henholdsvis Øst- og Vestdanmark med deltagelse af indkøbschefer, indkøbskonsulenter mv. med ansvar for indkøbsområdet.

Formålet er, at netværket skaber rammerne for sparring, vidensdeling og kompetenceudvikling i forhold til det strategisk og operationelle arbejde for udvikling af indkøbsområdet i den almene sektor. 


Når du deltager i netværket, får du:

  • Bedste praksis på området
  • Oplæg og inspiration fra dine kollegaer
  • Sparring og fælles læring
  • Udvikling af indkøbsområdet
  • Netværk


Læs også:

 

For at blive en del af Indkøbsnetværket

Kontakt: Maja Rottbøll e-mail: mpr@bl.dk

 

For yderligere information kontakt:

Mikkel Jungshoved, leder af DriftsNet

direkte: 3376 2028 // e-mail: mju@bl.dkOprettelse: 17.06.2019 | Sidst opdateret: 04.12.2023

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her