BoligsocialNet

Boligsocialnet er en fælles platform for medarbejdere med boligsociale opgaver ansat i både kommuner og boligorganisationer. Boligsocialnets formål er at styrke effekten af de boligsociale indsatser ved at tilbyde kurser, netværksaktiviteter, temadage, konferencer samt formidle viden via boligsocialnets hjemmeside og nyhedsbreve.

Billede af nyttehave_2_full-window-size.jpg
Søger du bolig? - Klik her