Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Elevkursus

Tilmeldingsfrist: 20. okt. 2019
Startdato
23.10.2019 - 24.10.2019
Sted
Nyborg, Hotel Hesselet
Varighed
10:00 - 15:30
Pris
DKK 5.600,-
Tilmelding lukket

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold.

Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

 

Deltagere

Elever i de almene boligorganisationer.

 

Formål

Formålet er at give kursisterne en forståelse for den almene sektor - formål, historie, samfundsmæssig betydning og arbejdet med interessevaretagelse - nationalt og globalt. Kurset giver også en forståelse for beboerdemokratiet som et særkende for den almene sektor.

De særlige love og regler for den almene sektor bliver behandlet overordnet ud fra et beboerperspektiv.

 

Indhold og emner

  • Den almene sektors historie
  • Den almene sektors formål
  • Den almene sektors samfundsmæssige betydning - nationalt og lokalt
  • Den almene sektor varetagelse af samfundsansvar - nationalt og lokalt
  • Betydningen af interessevaretagelsen - nationalt og lokalt
  • Beboerdemokratiets opbygning og betydning
  • De aktuelle vilkår og udfordringer for den almene sektor
  • Det boligsociale felt
  • De særlige love og regler belyst gennem en "beboerrejse"
Søger du bolig? - Klik her