Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus valgte

Effektivt bestyrelsesarbejde

Tilmeldingsfrist: 15. mar. 2019
Startdato
29.03.2019 - 30.03.2019
Sted
Vejle, Sinatur Hotel Haraldskær
Varighed
2 Dag(e)
Pris
DKK 5.150,-
Tilmelding lukket

Effektivt bestyrelsesarbejde
Hvis du i jeres bestyrelsesarbejdet har oplevet at tænke "Det her må kunne gøres smartere" . "Det burde vi have forudset" . "Hvordan skal vi dog nå det hele" . så læs mere her:

Formål
Formålet med kurset "Effektivt bestyrelsesarbejde" er at præsentere metoder og redskaber, som skaber gode rammer og øget effektivitet i bestyrelsesarbejdet - og sikrer, at det kan forløbe med en vis kontinuitet.

Udbytte
Redskaber til at tilrettelægge bestyrelsesarbejdet, så tiden udnyttes bedre
Styrkede færdigheder i at arbejde med at fastsætte mål og opnå resultater
Viden om, hvordan man skaber en god debatkultur

Indhold og emner
De konkrete emner, der behandles på kurset er fx:
Årshjul
Bestyrelsesevaluering
Mødekultur
Forretningsorden
Udvalgsarbejde
Risikostyring
Egenkontrol
Fastsættelse af mål, fx for afdelingerne
Prioritering

Deltagere
Kurset henvender sig til alle organisationsbestyrelsesmedlemmer som ønsker at arbejde mere struktureret og målrettet med bestyrelsesarbejdet, og som mangler konkrete redskaber til dette.

Det er en fordel at man tidligere har deltaget på kurset "Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar" eller at man på anden vis har opnået en god forståelse af organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar samt samspillet med resten af organisationen.

Form
Kurset er bygget op omkring korte oplæg, diskussion, gruppearbejde og cases fra egen hverdag. Der er fokus på dialog samt praktiske og anvendelige værktøjer.

Evt. spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for yderligere information om kurset kontakt vores konsulent Nana Juul, telefon 3376 2062, mail nju@bl.dk

Søger du bolig? - Klik her