Betingelser for kursustilmelding

Du skal altid tilmelde dig BL's kurser gennem din boligadministration.

Tilmelding

Du tilmelder dig under beskrivelse af det ønskede kursus. Kurserne er beskrevet på undersiden Kurser og netværk på bl.dk

Vi anbefaler, at du aftaler tilmeldingen med din boligorganisation – også selvom du vælger selv at tilmelde dig. Vi sender nemlig som udgangspunkt fakturaen for kursusafgiften til din boligorganisation. Så hvis du tilmelder dig uden aftale med boligorganisationen, kan du risikere selv at skulle betale.

 

Ved tilmelding til BLs kurser og uddannelser for ansatte skal du udover tilmeldingen også udfylde et spørgeskema om blandt andet anciennitet og arbejdsområde. Spørgeskemaet bliver brugt til at sikre det faglige niveau, samtidig med at det indgår i forberedelsen af de enkelte kurser og uddannelser.


Du vil få spørgeskemaet fremsendt i en mail
, når vi bekræfter modtagelsen af din tilmelding.


Tilmelding til kurserne sker efter først-til-mølle princippet.

 

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurser, uddannelser og konferencer med fysisk fremmøde er som udgangspunkt senest 1 måned før arrangementets start. Fristen er sat af hensyn til aftalerne med de kursussteder, som vi benytter. Fristen på de enkelte arrangementer kan dog i visse tilfælde være kortere. Fristen for tilmelding til et webinar er dagen før afvikling. Se de konkrete tilmeldingsfrister i beskrivelserne af kurserne mv. på bl.dk.


Optaget

Det vil fremgå ved kursustilmeldingen, om der er ledige pladser på det ønskede kursus. Hvis du ønsker det, kan du blive optaget på en venteliste til kurset. I tilfælde af afmeldinger vil pladsen blive tilbudt eventuelle personer på ventelisten efter rækkefølge.


Hvis der er tale om en uddannelse med optagelseskrav
, vil vi efter en vurdering af din ansøgning be- eller afkræfte din deltagelse i uddannelsen.


Deltagelse uden overnatning

Udgangspunktet er, at internatkurser er med overnatning, men på nogle kurser for valgte er det muligt at deltage uden overnatning. Kontakt en kursussekretær i BL’s KonsulentCenter på 3376 2000, hvis du ønsker at undersøge muligheden for at deltage på et internatkursus uden overnatning. 

 

Afmelding

Ved kurser, uddannelser og konferencer med fysisk fremmøde skal afmelding skal ske senest 1 måned før arrangementets start. Hvis du afmelder senere, vil BL forsøge at afsætte pladsen, såfremt der er venteliste. Lykkes det ikke at afsætte pladsen, skal du betale fuld kursuspris.

Ved webinarer er der fri afmelding indtil dagen før afvikling kl. 12. Ved senere afmelding betales fuld deltagerpris.


Aflysning eller udsættelse

Ved aflysning eller udsættelse af et kursus vil BL omgående give besked til de tilmeldte.


Betaling

Der skal ikke betales ved tilmelding. BL udsender faktura for din deltagelse ca. 3 uger før kursets start.


Priser

Priserne på BL's kurser er delvist omkostningsbestemte, og de reguleres derfor ved starten af et nyt år med en sats, der forventes at svare til den generelle pris- og lønudvikling.


Pris for eksterne (ikke BL-medlemmer)

Ikke-medlemmer er velkomne på vores kurser, uddannelser, temadage og øvrige kursusudbud, medmindre emnet eller andre særlige forhold taler imod det. Tilmeldte blandt vores medlemmer har dog fortrinsret i tildelingen af pladser. I forbindelse med fakturering af kurserne mv. til eksterne (ikke BL-medlemmer) tillægges prisen 25 %.


Handicapvenlige kursuslokaler

Vi bestræber os på at vælge kursussteder, der er handicapvenlige. Vi anbefaler dog, at du kontakter kursusstedet, hvis du har særlige ønsker til lokalerne eller forplejningen, eller hvis du ønsker at reservere et værelse, der er handicapvenligt.

Oprettelse: 30.04.2019 | Sidst opdateret: 23.09.2021

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild


Søger du bolig? - Klik her