Pjece: Din opgave som kredsrepræsentant

Som kredsrepræsentant arbejder du for én million danskere, der bor i Danmarks almene boliger. Sammen med de øvrige kredsrepræsentanter fremmer du de almene boliger gennem det lokale samarbejde og den lokale interessevaretagelse.

Kredsene bidrager med lokale perspektiver til BL’s nationale interessevaretagelse, og arbejder med at føre BL’s bestyrelses beslutninger ud i livet.Du bidrager til kredsens arbejde:

• som sparringspartner for andre medlemmer i kredsen
• du henter dugfrisk inspiration med hjem til din egen organisation
• du går forrest, når der skal samarbejdes på tværs
• som troværdig dialogpartner med din egen kommune om lokal boligpolitik

Oprettet: 06. feb. 2018, Senest opdateret: 08. mar. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS