Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 24. august 2020 modtaget høring over lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning.

 

BL har kun få bemærkninger til høringsudkastet:

 

BL forstår det således, at forslaget styrker selskabernes mulighed for at medfinansiere lokale afledningsløsninger af tag- og overfladevand, herunder foranstaltninger, der afledt kan reducere presset på rensningsanlæggene.

 

Lokalt er der stor interesse for samarbejde og medfinansiering af LAR-løsninger blandt BL’s medlemmer, så vi hilser et styrket lokalt samarbejde med spildevandsforsyningsselskaberne velkommen. Det er samfundsøkonomisk klogt og gavner den grønne omstilling.

 

Ved behov for uddybning af ovenstående kan teknisk konsulent, Mikkel Jungshoved, kontaktes på mail mju@bl.dk for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen
Bent Madsen
Direktør

Oprettelse: 14.09.2020 | Sidst opdateret: 15.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her