Din rolle i kredsarbejdet

Som valgt til kredsene i BL, har du en af følgende roller:

 

Rollen som kredsrepræsentant:

 • er BL repræsentantskab og øverste myndighed
 • repræsenterer alle boligorganisationerne i kredsen
 • arbejder for helheden og for BL’s målsætninger
 • synliggør kredsens og BL’s arbejde lokalt
 • bærer viden ind i kredsen og ud til medlemmerne og omvendt
 • bidrager til samarbejdet på tværs af boligorganisationer
 • tager kontakt til boligorganisationer, der ikke deltager i kredsarbejdet 

 

 

Kredsledelsens rolle som formand og næstformand:

 • er BL repræsentantskab (øverste myndighed)
 • BL bestyrelses – kredsens øverste politiske ledelse
 • sikrer sammenhæng mellem BL’s bestyrelse og kredsens arbejde
 • sætter ambitionsniveauet, sikrer fremdrift og boligpolitisk fokus
 • skaber rum for aktiv deltagelse og tydeliggør forventninger kredsrepræsentanterne
 • synliggør hvordan kredsarbejdet skaber værdi

 

 

Kredsafdelingen:

 • understøtter kredsledelsens og repræsentanternes arbejde
 • sikrer sammen med kredsledelsen fremdrift og sammenhæng i kredsarbejdet
 • bidrager med relevant viden og faglighed
 • sikrer gennemsigtighed og troværdighed i kredsens og BL’s arbejde
 • bidrage i formidling og vidensdeling af kredsens arbejde

 

Søger du bolig? - Klik her