K3a6065

Kredsvalg

Hvert andet år er der valg til kredsene. Sidste valg var marts og april 2018.

 

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.

BL’s medlemmer opnår værdifuld kontakt med andre boligorganisationer ved at deltage i kredsarrangementer. Her kan fælles lokale problemer behandles, og der kan aftales et tættere  samarbejde om løsning af opgaver, som flere boligorganisationer er fælles om.

 

De lokale forretningsførere mødes jævnligt for at debattere de seneste boligpolitiske love og udveksle administrative erfaringer. 

 

Kredsene betjenes fra BL’s sekretariat af kredskonsulenter, som hjælper til med at tilrettelægge og gennemføre kredsaktiviteterne. Kredsene i Jylland betjenes fra BL’s sekretariat i Århus, de øvrige betjenes fra København.

BL - Danmarks Almene Boliger Valgvideo

BL er opdelt i 11 kredse. I hver kreds vælges hvert andet år et lokalt repræsentantskab, herunder formand og næstformand, der indgår i BL's bestyrelse. I marts og april 2018 var der Kredsvalg. Se introduktionsvideo fra kredsvalget i 2018 herunder.

PDF Fil

Kredsvalgpjecen 2018

Download

Oprettelse: 30.01.2019 | Sidst opdateret: 02.10.2019

Sideansvarlig: Annesophie Hansen

Billede af Annesophie_Hansen.jpg

Annesophie Hansen

Afdelingschef og kredskonsulent 1. og 3. kreds
Billede af billede-paa-vej.jpg

Susanne Linaa

Kontorleder, BL Vest og kredskonsulent 4., 6. og 10. kreds

Søger du bolig? - Klik her