BL Kredsvalg Huse RGB Small

Kredsvalg 2024

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.BL’s medlemmer opnår værdifuld kontakt med andre boligorganisationer ved at deltage i kredsarrangementer. Her kan fælles lokale problemer behandles, og der kan aftales et tættere  samarbejde om løsning af opgaver, som flere boligorganisationer er fælles om.

 

De lokale forretningsførere mødes jævnligt for at debattere de seneste boligpolitiske love og udveksle administrative erfaringer. 

 

Kredsene betjenes fra BL’s sekretariat af kredskonsulenter, som hjælper til med at tilrettelægge og gennemføre kredsaktiviteterne. Kredsene i Jylland betjenes fra BL’s sekretariat i Århus, de øvrige betjenes fra København.

 

Boligorganisationer og administrationsselskaber med over 10.000 lejemål er berettiget til opstilling efter §14, stk. 2. Læs mere her.

Oprettelse: 30.01.2019 | Sidst opdateret: 20.03.2024

Billede af Mette Tams BL

Mette Tams

Kredskonsulent 5. og 8. kreds
Se profil

Søger du bolig? - Klik her