Kredsarrangementer

Find kommende arrangementer her: Weekend- og forvaltningskonferencer, repræsentantskabsmøder og Almene Boligdage.

Ledige pladser
Målgruppe: Kredsmøder

Boligpolitisk møde på Bornholm 21.09.20

Tilmeldingsfrist: 22. aug. 2020
Startdato
21.09.2020 - 21.09.2020
Sted
Rønne, Green Solution House
Varighed
15:00 - 18:00
Pris
DKK 0,-
Tilmeld

Boligpolitisk møde på Bornholm
Mandag den 21. september kl. 15-18
På Green Solution House, Strandvejen 79, Rønne

Invitation

De almene boliger på Bornholm inviterer til møde om boligpolitik, regional udvikling, de almene boligers rolle på boligmarkedet og inviterer politikere, borgere og beboere til at deltage.

I 2017 afholdt de almene boligorganisationer og regionskommunens politikere et konstruktivt møde, der resulterede i en boligpolitik. Den finder du her: https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Boligpolitik.aspx

Denne gang vil vi - de almene boligorganisationer på Bornholm - se nærmere på to ting:
 

  • Opfølgning på regionskommunens boligpolitik og den almene sektors bidrag og muligheder ift. boligmarkedet på Bornholm
  • Vise omverdenen (bornholmerne og politikerne) styrken i de eksisterende almene boligområder med varierende boligtyper og beboerfællesskaber og dermed udfordre en gængs opfattelse af almene boligers placering i bolighierarkiet

 

Som deltager får du viden om dine muligheder på det bornholmske boligmarked, hvilken fremtid udviklingen peger på, og du kan komme i gang med at planlægge din "boligkarriere" og få mere information om de almene boliger.

Vi ser frem til nogle gode timer sammen i boligpolitikkens navn.

Venlig hilsen

Bornholms Boligselskab, Bo42, Lejerbo Bornholm, DVB Parken
& BL - Danmarks Almene Boliger

 

 

Program
Mandag den 21. september 2020

14.30 Ankomst for deltagerne
Kaffe og kage

15.00 Velkomst ved de almene boligorganisationer Bornholm
Intro til Danmarks almene boliger og præsentation af de almene, mangfoldige boligformer med lokale eksempler. Om Fællesskab, socialt DNA og boligfællesskaber. Om non-profit og beboerdemokrati.

15.15 Oplæg ved boligminister Kaare Dybvad om almene boliger
Set fra et nationalt perspektiv

15.30  Oplæg ved borgmester Winni Grosbøll
Boligpolitik og bosætning og dermed om de almene boliger set i regionskommunens perspektiv

15.45 Debat
En halv times debat med boligminister og borgmester og salens spørgsmål

16.15 Kort pause

16.30 Fremtidens 4 B-er: Befolkning, Beskæftigelse og Boliger på Bornholm
Oplæg ved Karin Topsø Larsen, seniorforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, Nexø
Bornholm er under forandring, og det betyder nye muligheder og udfordringer for den almene boligsektor. Dette oplæg samler, hvad vi ved om Bornholms udviklingstendenser med fokus på befolkningen og den lokale beskæftigelses forventede udvikling. Hvordan kommer befolkningens størrelse og sammensætning til at se ud? Og hvad ved vi om, hvordan forskellige slags folk ønsker at bo på øen? Det gælder både tilflytterne, de unge, de ældre og folk midt i livet. Samtidig ønsker mange en midlertidig bopæl på Bornholm, og hvordan påvirker deltidsbornholmerne det lokale boligmarked?

Karin fremlægger de fakta, vi kender, og giver et bud på, hvilke udviklingstendenser der vil påvirke Bornholms almene boligsektor. Oplægget giver ikke svar på det hele, men præsenterer nogle faktabaserede udfordringer og muligheder, der lægger op til debat.

17.15 Boligpolitisk debat med lokale politikere
Om fremtidens perspektiver for Bornholms bosætning, boligpolitik og de almene boliger. I panelet er også BLs direktør Bent Madsen.

Spørgsmål/debat med salen

Moderator: Christina Krog fra BL - Danmarks Almene Boliger

18.00 Tak for i dag


Praktisk
Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig. Der er et begrænset antal pladser, og alt afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Tilmelding
Tilmelding for beboere og ansatte i boligorganisationer foregår online via BLs hjemmeside.

Andre interessede kan tilmelde sig pr. mail til kredssekretær Sara Brinck Jørgensen, sbj@bl.dk

Målgruppe
Målgruppen er primært:

  • almene beboere og borgere med interesse for de almene boliger 
  • regionkommunens politikere, borgmester og boligordførere

Men andre med interesse for boligpolitik, bosætning og debat er velkomne.
Pressen er velkommen.

Yderligere oplysninger
BLs kredskonsulent Christina Krog, chk@bl.dk, tlf. 22909105.

Søger du bolig? - Klik her