BL's 11 kredse

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Se de valgte kredsrepræsentanter her og find også materialer fra møder herunder.

Billede af Kreds 11

BL er opdelt i 11 kredse. I hver kreds vælges hvert andet år et lokalt repræsentantskab, herunder formand og næstformand, der indgår i BL's bestyrelse.

 

BL’s medlemmer opnår værdifuld kontakt med andre boligorganisationer ved at deltage i kredsarrangementer. Her kan fælles lokale problemer behandles, og der kan aftales et tættere samarbejde om løsning af opgaver, som flere boligorganisationer er fælles om.

 

De lokale forretningsførere mødes jævnligt for at debattere de seneste boligpolitiske love og udveksle administrative erfaringer. 

 

Kredsene betjenes fra BL’s sekretariat af kredskonsulenter, som hjælper til med at tilrettelægge og gennemføre kredsaktiviteterne. Kredsene i Jylland betjenes fra BL’s sekretariat i Århus, de øvrige betjenes fra København.

 

Se de enkelte kreds' repræsentantskab herunder samt hvilke kommuner kredsen indeholder.

Kredsrepræsentanterne arbejder i det daglige på at få indholdet i BL's målsætningsprogram omsat til handlinger i lokalområdet.

Find materiale fra kredsmøder

Når de enkelte kredse holder kredsmøder af den ene eller anden art, vil relevant materiale blive opdateret her på siden.  

Materialer fra møder 6. kreds

Materialer fra møder 7. kreds

Materialer fra møder 7. kreds

Find materialer fra den seneste kredskonference der fandt sted 2.-3. november 2018 på Hotel Lego Land.

Materialer fra møder 8. kreds

Materialer fra møder 8. kreds

Find materialer fra den seneste weekendkonference for 3. og 8. kreds, der fandt sted den 28. og 29. september 2018.

Materialer fra møder 9. kreds

Læs eller download kredspublikationer

BL's 11 kredse udgiver pjecer, der specielt henvender sig til arbejdet lokalt i de enkelte kredse.

 

Find relevant materiale herunder, der henvender sig til arbejdet i netop din kreds. 

2. kreds: Publikationer læs i browser

3. kreds: Publikationer til download

3. kreds: Publikationer til download

3. kreds: Publikationer læs i browser

4. kreds: Publikationer læs i browser

5. kreds: Publikationer læs i browser

6. kreds: Publikationer læs i browser

7. kreds: Publikationer til download

8. kreds: Publikationer til download

8. kreds: Publikationer læs i browser

9. kreds: Publikationer læs i browser

10. kreds: Publikationer læs i browser

11. kreds: Publikationer læs i browser

Oprettelse: 03.12.2018 | Sidst opdateret: 17.05.2023


Søger du bolig? - Klik her