Suppleringsvalg i 2. kreds 6. november 2019 - Kandidatliste

Opstiller som repræsentant:

 

Peter Kirkeby, Boliggården

Helsingør Kommune

Valgt i boligorganisationen

 

Motivation:

 

Tillidsposter:

Har arbejdet gennem rigtig mange år med organisationsarbejde og har bl.a. undervist i samme på LO-skolen.

 

 

 

Alice Bang, Boligselskabet Sjælland

Roskilde kommune

Valgt i boligorganisationen

 

Motivation:

Jeg opstiller, fordi:

Jeg vil styrke og udvikle beboerdemokratiet en fantastisk og unik model, som vi skal værne om. Derfor vil jeg også gerne arbejde med beboerinddragelse på utraditionelle måder, så vi giver beboerne indflydelse også uden om det formelle bestyrelsesarbejde.

Jeg vil medvirke til ændre ændre omverdens opfattelse af vores boligområder med vores positive fortællinger om vores fælleskab og det store samfundsansvar, vi løfter lokalt.

Jeg vil sætte fokus på vores vellykkede inklusion af udsatte beboere i vores boligområder, så omverden anerkender os for at medvirke til vores fælles velfærd i Danmark.

Jeg vil arbejde for at finansieringen af de almene boliger får et serviceeftersyn og at midlerne i Landsbyggefonden bruges til renoveringer. Jeg ønsker at lejernes indbetalinger til Landsbyggefonden flyttes tættere på beboerne og forankres lokalt i selskaberne.

Vi skal have skarpt fokus på klimarigtige løsninger og bruge vores fællesskab til at dele erfaringer og udvikle på klimaområdet.

Jeg er god til at se muligheder og større sammenhænge. Jeg tør udfordre vanetænkning og pege på anderledes løsninger. Jeg er vedholdende og er god til at inddrage og anerkende andres ideer. Jeg fokuserer på samtale og dialog for at finde de bedste løsninger.

Jeg brænder for at systemer skal være for mennesker, sådan at systemer og organisationer skal bidrage positivt i menneskers hverdag. Her vil jeg bestræbe mig på at BL er en organisation, der giver mening for den almene beboer.

 

Tillidsposter:

Jeg har været valgt i afdelingsbestyrelsen i 9 år.

Jeg været selskabsbestyrelsesmedlem i 1,5 år.

   

 

 

 

Opstiller som suppleant:

 

Bodil Nielsen, Boligselskabet Sjælland

Roskilde kommune

Valgt i boligorganisationen

 

Motivation:

Beboerdemokratiet skal styrkes/bevares - vi skal sikre at alle beboere har indflydelse på eget hjem.

BL skal stå klart og tydeligt i vores bevidsthed, som ambassadør for det almene, vores fælles "hat".

Historien om "os almene" skal bredes ud til vore omgivelser - vi vil gerne mærke den respekt, som vi fortjener for de mange udfordringer, vi løser.

BL skal sørge for at vi valgte til stadighed debatterer "det almenes" nuværende og kommende rolle i landet. Lade ideer og tanker flyde, så vi skærper holdninger og kan vende tilbage med de bedste ideer fra medlemsskaren. Dialoger, der forandrer!

Jeg er god til:

- at drive processer

- at lede fællesskaber

- at udvikle ideer

- at lytte til og respektere mine omgivelser

 

Tillidsposter:

Næstformand i Selskabsbestyrelsen i Boligselskab Sjælland siden 2013

Bestyrelsesmedlem i Boligsocial Helhedsplan Køge

Formand for afdelingsbestyrelsen i Blegdammen siden 2001

 

 

 

Alice Bang, Boligselskabet Sjælland

Roskilde kommune

Valgt i boligorganisationen

 

Motivation:

Jeg opstiller, fordi:

Jeg vil styrke og udvikle beboerdemokratiet en fantastisk og unik model, som vi skal værne om. Derfor vil jeg også gerne arbejde med beboerinddragelse på utraditionelle måder, så vi giver beboerne indflydelse også uden om det formelle bestyrelsesarbejde.

Jeg vil medvirke til ændre ændre omverdens opfattelse af vores boligområder med vores positive fortællinger om vores fælleskab og det store samfundsansvar, vi løfter lokalt.

Jeg vil sætte fokus på vores vellykkede inklusion af udsatte beboere i vores boligområder, så omverden anerkender os for at medvirke til vores fælles velfærd i Danmark.

Jeg vil arbejde for at finansieringen af de almene boliger får et serviceeftersyn og at midlerne i Landsbyggefonden bruges til renoveringer. Jeg ønsker at lejernes indbetalinger til Landsbyggefonden flyttes tættere på beboerne og forankres lokalt i selskaberne.

Vi skal have skarpt fokus på klimarigtige løsninger og bruge vores fællesskab til at dele erfaringer og udvikle på klimaområdet.

Jeg er god til at se muligheder og større sammenhænge. Jeg tør udfordre vanetænkning og pege på anderledes løsninger. Jeg er vedholdende og er god til at inddrage og anerkende andres ideer. Jeg fokuserer på samtale og dialog for at finde de bedste løsninger.

Jeg brænder for at systemer skal være for mennesker, sådan at systemer og organisationer skal bidrage positivt i menneskers hverdag. Her vil jeg bestræbe mig på at BL er en organisation, der giver mening for den almene beboer.

 

Tillidsposter:

Jeg har været valgt i afdelingsbestyrelsen i 9 år.

Jeg været selskabsbestyrelsesmedlem i 1,5 år.

   
 

Jesper Raun, Boligselskabet Rosenvænget

Frederikssund kommune

Valgt i boligorganisationen

 

Motivation: At gøre livet bedre for beboerne

Tillidsposter:

Afdelingsformand i Græse Bakkeby, Frederikssund

Medlem af organisationsbestyrelsen i Rosenvænget

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her