10. Kreds

Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Mariagerfjord, Samsø

Billede af K10
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Anders Lisvad, B45

Kredsnæstformand

 • Paw Nicolai Andreassen, Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg

Repræsentanter

 • Allan Bøje Holm Rasmussen, A/B Andelsbo
 • Didde Lykke Hansen, Hobro Boligforening
 • Flemming Pedersen, B45
 • Jan Guldmann, Randers Boligforening af 1940
 • Johannes Sørensen, djursBO
 • Jytte Steenberg, Silkeborg Boligselskab
 • Kenneth Taylor Hansen, Boligselskabet af 2014, Randers
 • Knud Rothmann, Møllevænget & Storgaarden
 • Lone Jakobsen, Boligforeningen Kronjylland
 • Susse Ibsen, AAB Silkeborg
 • Tom Jespersen, Møllevænget & Storgaarden
 • Ulla Wied, djursBO

Suppleanter

 • 1. suppleant, Peter Langkilde, Boligforeningen Kronjylland
 • 2. suppleant, Kim Vilsted, Hobro Boligforening
 • 3. suppleant, Ole Hanelius, AAB Silkeborg

Bestyrelsen i 10. kreds

Bestyrelsen i 10. kreds

Bestyrelsen drøfter driften af kredsen med formandskabet, giver input til BL’s bestyrelse via kredsformandskabet og planlægger møderne i kredsrepræsentantskabet. 

Kredsbestyrelsen mødes fast 4 gange årligt (forud for BL’s bestyrelsesmøde) og der ud over ad hoc ved behov.

BL 10. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Anders Lisvad, B45
 • Paw Nicolai Andreassen, Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg
 • Allan Bøje Holm Rasmussen,  A/B Andelsbo v/RandersBolig
 • Johannes Sørensen, djursBO
 • Lone Jakobsen, Boligforeningen Kronjylland 

 

Administrationsudvalg

Administrationsudvalg

Administrationsudvalget tager sig af det overordnede samarbejde med andre kredse, herunder koordineringen af arrangementer som gå på tværs af kredse, Dette på baggrund af opdrag fra kredsrepræsentantskabet. Det kan f.eks. være kredsmøder, arbejdsweekender, kredsweekendkonferencer o.lign.

Udvalget mødes ad hoc efter behov.

Faste medlemmer af administrationsudvalget er formandskabet, men udvalget kan efter behov suppleres med øvrige kredsrepræsentanter.

 

Udvalget består af:

 • Anders Lisvad, B45
 • Paw Nicolai Andreassen, Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg

 

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget planlægger, på baggrund af opdrag fra kredsrepræsentantskabet, de aktiviteter, som skal afholdes i 10. kreds i løbet af en valgperiode. Aktiviteterne kan være rettet mod kredsens medlemmer, og eks. være: kredsmøder, kredskonferencer, arbejdsweekender, kurser, o.lign. Aktiviteterne kan ligeledes være målrettet kredsrepræsentantskabet og eksempelvis være i form af besøg/besigtigelse hos en boligorganisation eller temamøder/temapunkter ifm. de ordinære kredsrepræsentantskabsmøder. Udvalget arbejder kreativt ift. at skabe inspirerende arrangementer for kredsens medlemmer såvel som kredsrepræsentantskabet. Fokus er på både et højt fagligt indhold i arrangementerne, såvel som den sociale del af arrangementet.

Aktivitetsudvalget mødes ad hoc ved behov – ca. 4 gange årligt.

BL 10. kreds repræsentantskab har udpeget:

 • Paw Nicolai Andreassen, formand for udvalget
 • Flemming Pedersen
 • Didde Lykke Hansen
 • Tom Jespersen

TV2 Østjylland

TV2 Østjylland

I repræsentantskabet er hovedfokus på at debattere mediernes rolle i demokratiet, og hvordan man kan styrke TV2 Østjylland som lokalt mediehus.

BL’s Kredse der er en del af dækningsområdet (5. og 10. kreds) kan udpege ét medlem

Anders Lisvad, kredsformand 10. kreds, er udpeget for perioden 2022-2026.

Billede af Gitte Brødgaard Vesti BL

Gitte Brødsgaard Vesti

Kredskonsulent 4., 6. og 10. kreds
Se profil


Oprettelse: 29.05.2019 | Sidst opdateret: 11.10.2022

Sideansvarlig: Anita Henriette Dainese

Søger du bolig? - Klik her