1. Kreds

København og Frederiksberg

Billede af K1
Kredsrepræsentanter

Kredsrepræsentanter

Kredsformand

 • Camilla Hegnsborg, Hovedstadens almennyttige Boligselskab

Kredsnæstformand

 • Steffen Morild, Boligforeningen 3B

Repræsentanter

 • Anders Kaare, Lejerbo, Frederiksberg
 • Annesophie Hansen, fsb
 • Birgitte Langballe, Boligforeningen VIBO
 • Bjørn Petersen, Boligselskabet AKB, København
 • Charles Thomassen, Boligforeningen AAB, København
 • Flemming Løvenhardt, Boligforeningen 3B
 • Frank Sass, Samvirkende Boligselskaber
 • Hanne Dahlerup, Boligforeningen AAB, København
 • Hanne Drewsen, Boligforeningen 3B
 • Ismet Dzemaili, Boligforeningen VIBO
 • Jan Hyttel, Bo-Vita
 • John Bøgelund Sørensen, Samvirkende Boligselskaber
 • Kasper Cederholm, Boligforeningen AAB, København
 • Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 • Marianne Jørgensen, Bo-Vita
 • Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København
 • Rasmus Kjær Slot, DUAB
 • Rene Erik Madsen, Hovedstadens almennyttige Boligselskab

Suppleanter

 • Anders Stange Jensen, Bo-Vita
 • Bjarne Krohn, Samvirkende Boligselskaber
 • Flemming Biirsdahl, Boligselskabet AKB, København
 • Frederik Walmar, DUAB
 • John Christensen, Boligforeningen VIBO
 • Jørgen Etwil, Bo-Vita
 • Jørgen Blond, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 • Kjeld Ivan Mikkelsen, Lejerbo, Frederiksberg
 • Kaare Vestermann, Boligforeningen VIBO
 • Lean Bernhoff, Boligforeningen AAB, København
 • Steen Egeberg, Boligforeningen 3B
 • Søren-Emil Schütt, Boligselskabet AKB, København

Bestyrelsen i 1. kreds

Bestyrelsen i 1. kreds

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Kredsformanden

Kredsnæstformanden

Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København

Birgitte Langballe, VIBO

 

Boligsocialt Udvalg

Boligsocialt Udvalg

Boligsocialt udvalgs formål er at drøfte temaer og emner relateret til Kontaktpersonordningen med Københavns Kommune, som kan ses beskrevet i udlejningsaftalen mellem parterne. Desuden varetager udvalget afholdelse af 3 årlige møder i Kontaktpersonordningen i samarbejde med Københavns Kommune. Udvalget har cirka 6 møder årligt.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Camilla Hegnsborg

Steffen Morild

 

Kredsen har i forbindelse med det boligsociale udvalg en plads i Københavns Kommunes Gadeplansindsats over for drikkelag på Gadeplan. Bemandingen af denne plads udpeges af Boligsocialt udvalg.

 

Boligsocialt udvalg har aktuelt udpeget:

Steffen Morild

Konferenceudvalg

Konferenceudvalg

BL 1. kreds har truffet beslutning om at udskyde den planlagte kredskonference i 2020 til afholdelse i juni 2021.

Konferencen henvender sig til alle beboerdemokrater og ansatte i boligorganisationerne i BL 1. kreds. Konferencens temaer, indhold, oplægsholdere og praktiske afvikling tilrettelægges af konferenceudvalget, der mødes 2-3 gange i planlægningsfasen.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

Laurits Roikum

Rene Madsen

John Christensen

Birgitte Langballe

Hanne Drewsen

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune

Samarbejdet med Frederiksberg Kommune

Samarbejdet om Frederiksberg Kommune er organiseret med udgangspunkt i Rammeaftalen mellem parterne (vedlagt i bilag), som beskriver samarbejdsorganisering med et politisk Boligforum og administrativ Styregruppe.

 

Boligforum Frederiksberg

Boligforum Frederiksberg består af følgende organisationer, som deltager med deres respektive direktør/formand:

 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber:

Laurits Roikum, formand

Jørgen Blond, næstformand

Pernille Vesterager Neergaard, Kundechef, KAB


Lejerbo Frederiksberg:

Gunnar Sørensen, formand

Anders Kaare, næstformand

Jeannette Mosegaard, Forretningsfører


Boligforeningen AAB:

Bjarne Lindqvist, Organisationsbestyrelsesmedlem

Andreas Damm, Byggechef

 

Frederiksberg almennyttige Boligselskab (DAB):

Pia Jeppesen, Kontorchef

Jakob M. Thomsen, formand


Boligforeningen VIBO:

Birgitte Langballe, formand

Kaare Vestermann, Direktør

 

fsb: 

Mads Malik Knudsen, formand

Annesophie Hansen, Direktør


DUAB:

Rasmus Kjær Slot, formand

Kristoffer Kristensen, ejendomsadministrator, USB-Bolig

DFB:

Pia G. v. Benzon, formand

Carsten Pedersen, kundechef, Domea


Den Frederiksbergske Boligorganisation:

John Olsen, formand


BL, Danmarks Almene Boliger, 1. kreds:

Kredsformand

Kredsnæstformand

Kredskonsulent


Administrativ styregruppe Frederiksberg

Alle boligorganisationer på Frederiksberg deltager i Administrativ styregruppe med deres respektive direktør/forretningsfører. Aktuelt har boligorganisationerne udpeget:

Jeannette Mosegaard, Forretningsfører, Lejerbo

Pia Jeppesen, Kontorchef, DAB

Pernille Vestager Neergaard, Kundechef, KAB

Kaare Vestermann, Direktør, VIBO

Annesophie Hansen, Direktør, fsb

Andreas Damm, Byggechef, AAB


BL, Danmarks Almene Boliger, 1. kreds:

BL 1. kredskonsulent

Samarbejdet med Københavns Kommune

Samarbejdet med Københavns Kommune

Samarbejdet med Københavns Kommune er organiseret med udgangspunkt i Almenboligaftalen og udlejningsaftalen mellem parterne, som beskriver organiseringen med et Partnerskabsforum, hvor BL 1. kreds og Københavns Kommune i regi af Almenboligaftalen afholder et årligt Partnerskabsforum mellem BL 1. kredsbestyrelse og Københavns Kommunes 7 borgmestre.

 

Desuden er samarbejdet administrativt organiseret i Samarbejdsforum, hvor en administrativ gruppe på direktørniveau sikrer eksekvering af Partnerskabsforums bestillinger. Samarbejdsforum mødes 3-4 gange årligt.

 

Partnerskabsforum

Udgøres af BL’s 1. kreds bestyrelse og 1. suppleant:

Camilla Hegnsborg

Steffen Morild

Laurits Roikum

Mikkel Warming

Birgitte Langballe

 

Samt

Bent Madsen, Direktør BL

Kredskonsulenten

 

Samarbejdsforum

Udgøres af 5 boligorganisationer, hvor BL 1. kreds repræsentantskab aktuelt har udpeget de nedenstående 5 største boligorganisationer i kredsen. De udpegede organisationer, som har bemandet deres pladser med organisationens direktør, er:


fsb ved Bjarne Larsson

VIBO ved Kaare Vestermann

SAB/3B/AKB København ved Sanne Kjær

Boligforeningen AAB ved Peter Basland

Bo-Vita ved Steffen Boel Jørgensen

 

Eksterne poster og udvalg

Eksterne poster og udvalg

Ud over egne/interne udvalg udpeger BL 1. kreds også til forskellige andre udvalg, poster og tillidshverv. Den af kredsen vedtagne procedure i denne forbindelse er, at valg/udpegninger som udgangspunkt er for en periode, men genvalg kan finde sted. Ved afslutningen af en periode, eller på et hvilket som helst tidspunkt, indbydes de udpegede/valgte til repræsentantskabsmøde, så der bliver lejlighed til at fortælle om den forgangne periode.

 

For valgperioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026 er til Beboerklagenævnet på Frederiksberg udpeget et medlem og en suppleant.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget

Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark – medlem
Anna Staun, Boligforeningen AAB - suppleant


For valgperioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026 er til Beboerklagenævnet i København udpeget et medlem og en suppleant.

 

BL 1. kreds repræsentantskab har aktuelt udpeget:

 

Bjarne Larsson, fsb – medlem
Ulla Gregor, DAB - suppleant

1. kreds: Publikationer læs i browser

1., 2. 9. og 11. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

2 timer

26.02.2024

København V

Tilmelding lukket

DKK 0,-

3., 5., 7. og 8. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Møde

Varighed:

Kl. 17.30-19:30

28.02.2024

Kolding

Tilmelding lukket

DKK 0,-

1. kreds - Konferenceudvalg

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Udvalgsmøde

Varighed:

1 time

29.02.2024

DKK 0,-

4., 6. og 10. kreds - Forsamlingshusmøde

Mødet er for inviterede kredsrepræsentanter og suppleanter

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

Kl. 17.30-19:30

29.02.2024

Viborg

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

11.03.2024

DKK 0,-

1. kreds - Konference 2024

Det er med stor glæde, at konferenceudvalget inviterer alle i BL’s 1. kreds til at deltage i konferencen Ambitiøse Grønne Fællesskaber.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

Start kl. 09.00

16.03.2024

Frederiksberg

Ledige pladser

DKK 3.200,-

1. kreds - Kredsvalg 2024

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Valgmøde

Varighed:

4 timer

09.04.2024

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

15.05.2024

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

30.05.2024

København V

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde (Nyborg Strand)

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

04.06.2024

København V

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

18.09.2024

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

01.10.2024

København V

DKK 0,-

1. kreds - Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

09.10.2024

DKK 0,-

1. kreds - Bestyrelsesmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Bestyrelsesmøde

Varighed:

2 timer

12.11.2024

DKK 0,-

1. kreds - Repræsentantmøde

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

2½ timer

27.11.2024

København V

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde - København

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

5 timer

03.12.2024

København V

DKK 0,-

BL Repræsentantskabsmøde (Nyborg Strand)

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Repræsentantskabsmøde

Varighed:

3 timer

03.06.2025

København V

DKK 0,-Oprettelse: 20.05.2019 | Sidst opdateret: 23.01.2024

Sideansvarlig: Anne Mette Fredsgaard Svendsen

Søger du bolig? - Klik her