1424 - Nedrivning af asbestholdigt materiale skal udføres af autoriserede virksomheder

Nye regler medfører, at nedrivning af asbest fra 1. januar 2025 kun må udføres af autoriserede virksomheder.

Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. Lovændringen omhandler autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og offentliggørelse af data om arbejdsulykker.

Lovændringen betyder, at nedrivning af asbest - både indendørs og udendørs - fra 1. januar 2025 kun må udføres af autoriserede virksomheder.

Ikke-autoriserede virksomheder og private, herunder almene boligorganisationer må dog udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter som fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb.

Ved asbest forstås følgende silikater med fiberstruktur: actinolit, asbestgrunerit (amosit), anthophyllit, chrysotil, crocidolit og tremolit.

Se mere om autorisationsordningen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 24.06.2024 | Sidst opdateret: 24.06.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her