1224 - Bedre muligheder for støtte til projekter i det almene

Nye EU-regler hæver grænserne for, hvor meget statsstøtte en virksomhed kan modtage uden forudgående godkendelse fra Kommissionen. Det hævede støtteloft får allerede nu betydning for en række aktuelle puljer, som også almene boligorganisationerne kan søge.

EU-kommissionen vedtog i december 2023 en ny de minimisforordning. Den nye forordning indebærer, at virksomheder - herunder almene boligorganisationer - kan modtage flere offentlige puljemidler end tidligere. De vigtigste elementer i den nye forordning er:

 

  1. Virksomheder kan nu modtage op til 300.000 euro (tidligere 200.000 EUR) over en periode på tre år.

  2. Perioden for støttevurderingen er nu de tre foregående år – hvor det tidligere var det en periode på tre regnskabsår.


Aktuelle puljer
Det hævede støtteloft får betydning for en række aktuelle puljer, som de almene boligorganisationer også kan søge – det gælder fx:

Energirenoveringspuljen
Der kan søges om tilskud til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i bygninger henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer samt reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.

Det er bl.a. en forudsætning for at opnå tilskud, at:

  • Ejendommen anvendes til helårsbeboelse.
  • Ejendommen skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, og der må ikke være foretaget ændringer på ejendommen, siden det blev udstedt.
  • Projektet må ikke være sat i gang.

Energirenoveringspuljen er åben nu og indtil alle puljemidlerne er afsat eller senest den 1. august 2024.

Bredbåndspuljen
Formålet med den statslige bredbåndspulje er at forbedre internetdækningen i de dårligst dækkede områder i Danmark gennem tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd.

Det er bl.a. en forudsætning for at opnå tilskud, at:

  • adresserne, der søges tilskud til, skal ligge i en landzone eller i små bysamfund og have adgang til fast bredbånd på mindre end 100 Mbit/s download og mobilt bredbånd på mindre end 600 Mbit/s.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2024 kl. 12.00

Varmepumpepuljen
Der kan søges om tilskud til luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (også kaldet jordvarme). For bygninger over 400 m2, som indeholder flere adresser kan der søge om tilskud til et stort varmepumpeanlæg.

Det er bl.a. en forudsætning for at opnå tilskud, at:

  • Ejendommen anvendes til helårsbeboelse.
  • Boligen opvarmes med oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel.
  • Boligen skal ligge i et område, hvor der ikke er fjernvarme og ikke er planlagt fjernvarme.
  • Ansøgeren må ikke allerede være i gang med at skifte til varmepumpe, fx ved at have indhentet bindende tilbud.

Varmepumpepuljen er åben nu og indtil alle puljemidler er afsat.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 24.06.2024 | Sidst opdateret: 24.06.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her