1124 - Vigtige frister ved ejendomsvurderingerne og mere om fradrag for forbedringer

I forbindelse med overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem og udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger vil Vurderingsstyrelsen sende en række skrivelser til grundejere, hvoraf flere indeholder frister, som boligorganisationerne bør være opmærksomme på.

Aktuelt ventes vurderingerne for almene boligejendomme udsendt i løbet af 2025/26. Forud for den egentlige ejendomsvurdering udsender Vurderingsstyrelsen imidlertid såkaldte deklarationsskrivelser.

Deklarationsskrivelser
Deklarationerne indeholder en oversigt over de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen vil anvende ved ejendomsvurderingen, herunder oplysninger fra BBR, planforhold og faktiske handelspriser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om deklarationerne er korrekte. Hvis deklarationerne ikke er korrekte, så skal indsigelser sendes til Vurderingsstyrelsen inden 4 uger fra skrivelsens datering.

Det er en fordel at gøre indsigelser i forhold til deklarationen fremfor at afvente at påklage selve vurderingen. Det skyldes, at klager over vurderingen kun imødekommes, hvis det godtgøres, at ejendomsværdien påvirkes med mere end 20 procent. Derimod er der ingen nedre tærskel for behandling af klager over deklarationer.

Endelig ejendomsvurdering
Når deklarationsproceduren er færdigbehandlet, vil den endelige vurdering blive fremsendt indenfor 10 uger. I forbindelse med det nye vurderingssystem vil der i forlængelse af vurderingen blive udsendt et såkaldt klagestartsbrev, hvor det vil være muligt at påklage de historiske ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. Det er først ved modtagelsen af dette brev, at det vil være muligt at påklage den nye vurdering.

Klage skal være indsendt til Skatteankestyrelsen senest 90 dage efter klagestartsbrevets datering.

Fokus på fradrag for forbedringer
Fradragene blev givet i henhold til den tidligere vurderingslov og var fradrag i grundværdien for forbedringer, som grundejer har foretaget og som medførte en stigning i grundværdien. Som eksempel kan nævnes værdien af arbejder i forbindelse med etablering af vand-, varme-, el- og kloakforsyning.

Fradrag for forbedringer løber i en periode på 30 år, hvorefter de bortfalder. Værdien af fradraget løbende er blevet fremskrevet forholdsmæssigt, og fx et fradrag for forbedring på 500.000 kr. i 1992 kan ved udløb i 2022 udgøre 1.500.000 kr.

Reglerne for fradrag for forbedringer er ikke ændret med det nye system for ejendomsvurderinger. Og ligesom i det hidtidige system kan et bortfald af fradrag få ganske stor betydning. Derfor er det vigtigt at have overblik over udløb af grundværdifradrag, hvilket fremgår af den seneste vurderingsmeddelelse.

Læs mere om de nye ejendomsvurderinger på vores hjemmeside: Ejendomsskat (bl.dk).


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Vibeke Borch Henning

Oprettelse: 17.05.2024 | Sidst opdateret: 17.05.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her