Midler til etablering af almene boliger på småøerne og de 4 ø-kommuner

0824 - Midler til etablering af almene boliger på småøerne og de 4 ø-kommuner

Social- og Boligstyrelsen har uforbrugte tilsagnsmidler til engangstilskud til etablering af almene boliger på de små øer og i de 4 ø-kommuner.

Styrelsen oplyser overfor BL og KL, at der er tilbagefald af ikke-udnyttede tilsagnsmidler på grund af annullerede byggeprojekter, og har anmodet BL om at videreformidle budskabet til potentielle ansøgere via BL Informerer.

Der kan ansøges om tilskud på op til 457.815 kr. (2023-prisniveau) pr. bolig. Der kan ansøges om tilskud til etablering følgende:

Øer: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Ø-kommuner: Fanø Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune.

Det er en forudsætning for at opnå tilskuddet, at anskaffelsessummen før tilskuddet ikke overskrider maksimumbeløbet jf. almenboliglovens § 115, stk. 10.

Ansøgninger skal indsendes elektronisk af kommunalbestyrelsen til Social-og Boligstyrelsen i perioden fra 1. januar 2021 til 30. november 2026, eller så længe der inden for den fastsatte bevillingsramme er uforbrugte tilsagnsmidler, dog senest den 30. november 2026.

Ansøgninger skal indsendes elektronisk og ved anvendelse af det ansøgningsskema, som findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Tilskudsordningen jf. kap. 3 i bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og ø-kommuner, som blev åbnet i 2022, er tidligere beskrevet i BL-info nr. 2222.

Yderligere information om ordningen samt ansøgningsskema kan findes på styrelsens hjemmeside.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til chefkonsulent Rita Munk, Social- og Boligstyrelsen på rimu@sbst.dk

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 14.02.2024 | Sidst opdateret: 14.02.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her