Tilsynsanalyse – spørgeskema til boligorganisationerne

0724 - Tilsynsanalyse – spørgeskema til boligorganisationerne

Som en del af aftalen om kommunernes og regionernes økonomi 2024 er der etableret et samarbejde, som har til formål at nedbringe udgifterne til administrative opgaver. Heri indgår en analyse af det offentlige tilsyn, herunder blandt andet tilsynet med de almene boligselskaber.

Analysen gennemføres af konsulentfirmaet BCG. Formålet at skabe et dækkende billede af tilsynsaktiviteter, herunder ressourceanvendelse og eventuelle udfordringer. Derfor gennemføres der en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt organisationer, som modtager tilsyn, herunder de almene boligselskaber.

For at sikre en god og dækkende analyse bedes de almene boligselskaber besvare spørgeskemaet, som kan tilgås via dette link:

https://www.113.vovici.net/se/13B2588B72225D7A03


Spørgeskemaet tager cirka 20-30 minutter at udfylde og bør udfyldes af en leder eller medarbejder med god indsigt i tilsynsarbejdet.

Skemaet bedes udfyldt senest den 20. februar 2024.

Hvis der er spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, kan BCG kontaktes på: tilsynsanalyse@bcg.com.

Vi håber, at mange boligorganisationer kan afse tid til at udfylde spørgeskemaet, så besvarelserne kan bruges som et robust afsæt for drøftelser på tilsynsområdet.

På forhånd mange tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen

Oprettelse: 07.02.2024 | Sidst opdateret: 14.02.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her