Aflønning af direktion skal individuelt oplyses i boligorganisationens regnskab

0424 - Aflønning af direktion skal individuelt oplyses i boligorganisationens regnskab

Social- og Boligstyrelsen har indført krav om, at aflønningen af direktionsmedlemmer oplyses på individuelt niveau i almene boligorganisationers regnskaber.

De nye regler fremgår af ny bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., der er udsendt af Bolig- og Socialstyrelsen og trådte i kraft den 1. januar 2024. Reglerne fremgår af § 75, stk. 5.

Hvad indeholder aflønningen?
For hvert direktionsmedlem skal der oplyses om både løn inkl. pension og andre skattepligtige personalegoder. Har direktionsmedlemmerne ret til fratrædelsesgodtgørelse, skal det angives som en eventualforpligtelse.

Hvem er direktionsmedlemmer?
Begrebet direktionsmedlemmer er ikke tidligere anvendt i den almene lovgivning, og det fremgår ikke entydigt, hvilken personkreds der er omfattet.

Begrebet stammer fra selskabsloven, hvor det fremgår, at direktionen ansættes af bestyrelsen til at forestå den daglige ledelse, jf. selskabslovens § 111. En direktion kan bestå af et eller flere medlemmer, som alle betegnes ”direktører”. Selskabsloven finder imidlertid kun anvendelse på aktieselskaber og anpartsselskaber. På den baggrund har BL bedt Social- og Boligstyrelsen om en nærmere præcisering af personkredsen omfattet af den nye § 75, stk. 5.

GDPR-spørgsmål
Desuden er BL i dialog med Social- og Boligstyrelsen og Datatilsynet for nærmere afklaring af GDPR-spørgsmål, herunder om der fx efter en årrække er pligt til at slette visse personoplysninger.

BL sender ny orientering ud, så snart der er en afklaring på ovenstående forhold.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 24.01.2024 | Sidst opdateret: 24.01.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her