Obligatorisk fleksibel udlejning og intern oprykning i forebyggelsesområder og udsatte boligområder

0324 - Obligatorisk fleksibel udlejning og intern oprykning i forebyggelsesområder og udsatte boligområder


BL får fortsat en del spørgsmål omkring obligatorisk fleksibel udlejning i forebyggelsesområder og udsatte boligområder - om hvordan reglerne egentlig er tænkt og udmøntes.

I 2022 undersøgte BL om reglerne om obligatorisk fleksibel udlejning i forebyggelsesområder og udsatte boligområder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) også havde konsekvenser for intern oprykning i egen boligafdeling og i egen boligorganisation.

Dengang tilkendegav den daværende Bolig- og Planstyrelse, at bestemmelsen i almenboliglovens § 60, stk. 4 om obligatorisk fleksibel udlejning - om at boligorganisationerne skal anvise boliger i de omfattende områder efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier, som er fastsat af kommunalbestyrelsen med henblik på at styrke beboersammensætningen i boligområdet - omfatter alle udlejninger, undtagen udlejning via kommunal anvisning eller i udslusningsboliger.

Derfor var konklusionen på daværende tidspunkt, at de obligatoriske fleksible kriterier gælder for alle interne oprykninger og fortrinsrettigheder, dvs. uanset om der søges bolig via interne oprykning i egen afdeling eller egen organisation eller fx via et boliggarantibevis. Dette er beskrevet i BL informerer nr. 1222 - Fleksibel udlejning i forhold til fortrinsret og venteliste (bl.dk).

Social- og Boligstyrelsen har nu tilkendegivet, at intern oprykning i en boligafdeling ikke påvirker den samlede beboersammensætning i boligafdelingen, fordi der så frigives en anden bolig i afdelingen til udlejning efter den obligatoriske fleksible udlejning. Derfor kan boligorganisation og kommune aftale at fritage den interne oprykning i en afdeling fra de kriterier, som ellers fastlægges som led i den obligatoriske fleksible udlejning. Boligsøgende, der søger Intern oprykning i boligorganisationen eller søger bolig via fortrinsrettigheder - som fx boliggarantibevis - skal dog fortsat leve op til de obligatoriske fleksible kriterier, fordi deres tilflytning vil påvirke den samlede beboersammensætning.

Hvis der ikke er aftalt en undtagelse for den interne oprykning i en boligafdeling, er udgangspunktet, at boligsøgende skal leve op til de obligatoriske fleksible kriterier. Dette gælder i øvrigt også i forhold til almindelig aftalt fleksibel udlejning.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det fremgår af forarbejderne til almenboliglovens § 60, stk. 4, at det ikke har været hensigten at udelukke boligsøgende, der modtager folkepension eller efterløn fra ledige boliger i områderne.

Der er en opdateret vejledning om udlejning på vej, som offentliggøres af Social- og Boligstyrelsen formentlig i løbet af foråret. Det forventes, at ovenstående er indeholdt i vejledningen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Susan Fiil Præstegaard

Oprettelse: 24.01.2024 | Sidst opdateret: 24.01.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her