Ejendomsvurderinger – BL bistår i de konkrete sager

0124 - Ejendomsvurderinger – BL bistår i de konkrete sager

Primo december udsendtes en BL Informerer om, at de nye ejendomsvurderinger kunne tilgås fra mandag den 11. december 2023. Samtidig blev der informeret om rammerne om de nye ejendomsskatter.

Den udsendte BL informerer nr. 2723 om de nye ejendomsvurderinger og de nærmere rammer, der fremgår af BL’s hjemmeside om Ejendomsskat, er stadig aktuel – og spørgsmål og konkrete problemstillinger vedrørende ejendomsvurderingerne, herunder vurderingsmeddelelserne, kan fortsat sendes til BL på mail: ejendomsskat@bl.dk

Ejendomsvurderingerne er foreløbige
Alle ejendomsvurderingerne er foreløbige og kan ikke påklages før 2025/26, men BL har allerede nu et tæt samarbejde med Vurderingsstyrelsen og kan tage problematiske sager op direkte med styrelsen, hvilket allerede er sket i flere tilfælde.  

Desuden har BL fået tilknyttet en advokat med speciale i ejendomsskatter, der navnlig kan bistå i situationer, hvor vurderinger skyldes lokalplanforhold eller servitutter. Boligorganisationernes bistand fra BL’s ejendomsskatteadvokat er uden omkostninger for boligorganisationerne.

Boligorganisationerne opfordres til at indsende alle problemsager til BL, hvor den videre behandling kan ske i samarbejde med BL’s egne jurister og økonomer, Vurderingsstyrelsen, vores advokat med speciale i ejendomsvurderinger m.fl. Dermed har vi også mulighed for at finde generelle løsninger til gavn for alle. 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Vibeke Borch Henning / Henning Strange

Oprettelse: 17.01.2024 | Sidst opdateret: 18.01.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her