Whistleblowerordninger i almene boligorganisationer

2223 - Whistleblowerordninger i almene boligorganisationer

Virksomheder med flere end 249 ansatte skulle senest den 21. december 2021 have etableret en intern whistleblowerordning, mens virksomheder med 50-249 ansatte skal opfylde kravet senest den 17. december 2023.

BL har tidligere i BL Informerer nr. 9020, 3621 og 4021 informeret om de nye regler om whistleblowerordninger og en fælles ordning for den almene sektor.

BL modtager en del spørgsmål omkring whistleblowerordninger og vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på, at der er etableret en fælles platform for alle almene boligorganisationer gennem Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har faciliteret et udbud vedrørende administration af whistleblowerordninger for den almene sektor.

Der er på denne baggrund etableret en rammeaftale, som alle almene boligorganisationer og boligadministrationer kan trække på – uanset størrelse og antal medarbejdere. Brug af rammeaftalen er frivillig.

Med rammeaftalen kan en almen boligorganisation eller boligadministration anmode Kromann Reumert, som vinder af udbuddet, om at få etableret en whistleblowerordning. Det foregår helt konkret ved at udfylde og fremsende en elektronisk blanket til advokatfirmaet.

Landsbyggefonden afholder alle udgifter i forbindelse med etablering og løbende administration af boligorganisationens whistleblowerordning.

Der henvises til Landsbyggefondens hjemmeside for nærmere information om ordningen, herunder tilmeldingsblanket: Fælles whistleblowerordning for almene boligorganisationer - Landsbyggefonden (lbf.dk)


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Henning Strange

Oprettelse: 08.09.2023 | Sidst opdateret: 24.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her