Regulering af maksimumhuslejen 2024

2123 - Regulering af maksimumhuslejen 2024

Maksimumhuslejen for ejendomsfunktionærers tjenestebolig reguleres hvert år.

Maksimumhuslejen reguleres for 2024, jf. den gældende overenskomst for ejendomsservice mellem ESL og Dansk Erhverv for 2023-2025.

Maksimumhuslejen pr. 1. januar 2024 er 569 kr. pr. kvm.

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Der skal foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2023, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2024 – uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Anni Pedersen

Oprettelse: 21.08.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her