Vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger

1723 - Vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger

Social- og Boligstyrelsen har udsendt en ny vedledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger. Der har de seneste år været øget opmærksomhed om muligheden for at skabe flere almene boliger gennem fortætning. Det har afspejlet sig i flere boligpolitiske aftaler og ændret lovgivning, og det er nu samlet beskrevet i vejledningen.

Styrelsen har udsendt orienteringsbrev herom til BL til videreformidling til alle almene boligorganisationer med henvisning til vejledning nr. 9405 af 16. maj 2023 om fortætning i almene boligafdelinger.

Vejledningen har været i høring tilbage i maj 2021, hvor BL afgav høringssvar. Den udsendte og gældende vejledning er stort set identisk med høringsudkast – suppleret med flere af BL’s bemærkninger.

 

Fortætning kan ske ved udfyldning af ledige arealer, tilbygning til eksisterende byggeri, udnyttelse af tagetager til beboelse samt ved at nedrive eksisterende bygninger og opføre nye større bygninger.

Den nye vejledning gennemgår de regler, som har betydning for fortætning i det almene byggeri:

 

  • Principper for vurdering af mulighederne for fortætning i renoveringssager
  • Beslutning om etablering af boliger ved fortætning
  • Udskillelse i selvstændig boligafdeling
  • Salg af byggegrund eller byggeret
  • Etablering af almene boliger i en eksisterende almen boligafdeling
  • Anvendelse af provenu fra salg af byggegrund eller byggeret
  • Tillægskøbesum
  • Lejefastsættelse
      

Vejledningen omfatter ikke de nye muligheder for at søge fortætningsbidrag. Der henvises til bekendtgørelsen om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger, som blev omtalt i BL informerer nr. 2222 - Nye bekendtgørelser og ændring af drifts- og støttebekendtgørelsen som følge af ny fond for blandede byer pr. 1 juli 2022.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Anni Pedersen

Oprettelse: 25.05.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her