Pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere

1423 - Pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere

Boligorganisationer kan med denne pulje, der administreres af Social- og Boligstyrelsen,

søge om midler, der skal anvendes til at dække lønudgifter til en økonomisk rådgiver i et 6 måneders ansættelsesforløb, der påbegyndes snarest efter, at boligorganisationen har fået meddelt tilsagn om tilskud.

Indsatsen kan med fordel bygge videre på de nyttige erfaringer og indsatser, som en boligorganisation har gjort sig med økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere. Boligorganisationen kan søge om et tilskud til en ny indsats eller til en allerede eksisterende indsats, der ønskes tilført flere ressourcer.

 

Den økonomiske rådgiver skal i forløbet yde en kvalificeret rådgivning for et større antal udsættelsestruede lejere i en eller flere boligafdelinger. Det er op til boligorganisationen at identificere målgruppen af lejere samt planlægge og udføre indsatsen med ansættelsen af den økonomiske rådgiver.

 

Den økonomiske rådgivning skal behandle emner som fx huslejerestancer, gæld, skatteforhold, boligstøtte og budgetlægning. Hovedindholdet i rådgivningen kan typisk bestå af:

 

  • Kortlægning af beboerens privatøkonomi
  • Udarbejdelse af realistiske planer for håndtering af beboerens økonomi, herunder budgetlægning og planer for betaling af gæld
  • Generel vejledning og støtte undervejs i forløbet

 

Det er et krav, at ansøgningen indeholder en klar og præcis beskrivelse af indsatsen, dens organisering og målgrupper for indsatsen. Ligeledes er det et krav, at indsatsens resultater dokumenteres og fremsendes ved regnskabsaflæggelse, når indsatsen er afsluttet.

 

Ansøgningen skal indsendes ved benyttelse af det elektroniske ansøgningsskema, der kan tilgås på styrelsens hjemmeside, hvor der kan læses mere om puljen, herunder om hvordan ansøgningerne prioriteres.

 

Fristen for at indsende ansøgning er den 1. juni 2023.

 

Endvidere kan det oplyses, at puljen på 350 mill.kr. til midlertidig huslejenedsættelse i visse boligafdelinger (inflationshjælp) åbnes for ansøgning, når lovgivningen er endeligt vedtaget, hvilket er forventet medio maj 2023 – som omtalt i BL Informerer nr. 1323. Puljen administreres af Landsbyggefonden, og der vil blive udsendt BL Informerer, når loven er endelig vedtaget.Med venlig hilsen


Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 28.04.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her