Brev fra social- og boligministeren til alle kommuner og boligorganisationer om huslejehjælp

1323 - Brev fra social- og boligministeren til alle kommuner og boligorganisationer om huslejehjælp

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har anmodet BL om at udsende denne skrivelse omkring lovgrundlaget for hjælp til økonomisk udsatte lejere, der er under behandling i Folketinget. 

I Aftale om inflationshjælp af 10. februar 2023 er der afsat 350 mio. kr. fra Landsbyggefonden til hjælp til økonomisk udsatte lejere i almene boligafdelinger. Midlerne skal anvendes til midlertidigt at nedsætte huslejen i almene boligafdelinger med særligt behov for supplerende huslejehjælp for at undgå udsættelser.

Der blev den 12. april 2023 fremsat lovforslag (L 108) herom, og det forventes vedtaget i løbet af maj måned.

Landsbyggefonden arbejder sideløbende med et administrationsgrundlag, således Landsbyggefonden kan åbne for en ansøgningsrunde efter lovens ikrafttrædelse, hvorefter boligorganisationerne kan ansøge om midlerne.Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 20.04.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her