Ny model for kapitalforvaltning

1023 - Ny model for kapitalforvaltning

Pr. 1. april 2023 ændres driftsbekendtgørelsen i forhold til kapitalforvaltning. Reglerne er udstedt den 31. marts 2023 ved følgende ændringsbekendtgørelse til driftsbekendtgørelsen.

De nye regler om kapitalanbringelser pr. 1. april 2023 medfører, at op til 30 % af afdelingsmidlerne kan placeres i visse aktiver, som er baseret på køb af noterede aktier og virksomhedsobligationer samt finansielle instrumenter til risikoafdækning med henblik på afdækning af valutakursrisiko.
 

Formålet med de nye regler er at bidrage til en større grad af robusthed og et gennemsnitligt højere afkast, fordi henlæggelserne kan placeres i en bredere vifte af aktiver.

De ændrede regler indebærer i det væsentlige en udvidelse af boligorganisationernes muligheder med hensyn til kapitalforvaltning, men også en vis indskrænkning af de gældende muligheder i forhold til allerede etablerede investeringsordninger m.v. I forbindelse med overgangen til de nye regler er der etableret en 5-årig overgangsordning.

 

Boligorganisationerne bliver forpligtet til at fastlægge en investeringsstrategi, som indeholder retningslinjer for placeringen af boligorganisationens og afdelingens midler.
 

Landsbyggefonden udarbejder administrationsgrundlag og vejledning til de nye regler. Social- og Boligstyrelsen har udsendt vedhæftede orienteringsskrivelse, hvor der nærmere redegøres for de nye regler.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 12.04.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her