Overgang til LER 2.0

0823 - Overgang til LER 2.0

BL er blevet kontaktet af flere boligorganisationer, som har modtaget en skrivelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur omkring overgangen til LER 2.0 den 1. juli 2023.

LER er et register over ejere af ledninger, der er nedgravet i jord. Når graveaktører, som fx entreprenører, skal grave i jorden, kan de lave en forespørgsel i Ledningsejerregistret og på den måde få informationer om, hvilke kabler, rør og ledninger, der ligger det pågældende sted. Ledningsejere skal selv sørge for at registrere deres ledninger.

Boligorganisationerne har modtaget skrivelsen fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, fordi de allerede er registreret i LER. Skrivelsen kan læses her.

BL har ved BL-info nr. 3422 informeret om, at boligorganisationer som udgangspunkt ikke er forpligtet til at lade sig registrere i LER.

Boligorganisationer, som ikke er forpligtiget til at være i LER, men har ladet sig registrere på frivillig basis, omtales i LER som frivillige ledningsejere.

LER 2.0
Overgangen fra LER til LER 2.0 indebærer, at man som ledningsejer skal have digitaliseret og standardiseret sine ledningsoplysninger og skal svare via de webservices, som LER har opsat til besvarelse af anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger.

Skrivelsen fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om overgangen til LER 2.0 har givet anledning til tvivl om, hvorvidt boligorganisationer, som frivilligt er registreret i LER, er forpligtet til at overgå til LER 2.0.

Hvis en boligorganisation har ladet sig frivilligt registrere i LER, kan den til enhver tid bede om at blive slettet fra LER igen. Det betyder, at boligorganisationen ikke er forpligtet til at overgå til LER 2.0, men i stedet kan bede styrelsen om at blive slettet fra LER.

BL har været i kontakt med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, som bekræfter, at hvis man som frivillig registreret ikke ønsker at overgå til LER 2.0, skal man kontakte styrelsen og oplyse om dette.

Styrelsen peger dog på, at for de ledningsejere, som har ledninger liggende uden for egen matrikel, er der en beskyttelse i at være registeret i LER.

Reglerne omkring registrering i LER fremgår af lov nr. 564 af 10/05/2022 om ledningsejerregister.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 13.03.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her