Spørgeskema om hverdagsdemokrati til afdelingsformænd i den almene sektor

0523 - Spørgeskema om hverdagsdemokrati til afdelingsformænd i den almene sektor

BL – Danmarks Almene Boliger er gået sammen med Tænketanken Mandag Morgen og Trygfonden om at tage temperaturen på det demokratiske liv, som foregår lokalt i de almene boligområder.

For at undersøge dette er der udviklet et kort spørgeskema rettet mod afdelingsformænd i den almene sektor.

Der er i formiddags udsendt en mail om undersøgelsen til alle boligorganisationernes hovedmail-adresse. Vi håber, I vil videresende mail med link til undersøgelsen til jeres afdelingsformænd.

Resultaterne fra spørgeskemaet vil indgå i en større analyse, som skal undersøge hverdagsdemokratiets tilstand i Danmark på tværs af en lang række forskellige organisationer og foreninger, herunder DIF, DGI, Friluftsrådet, Forsikring & Pension og mange andre.

Det tager cirka 5-7 minutter at gennemføre spørgeskemaet, og alle besvarelser vil anonymiseres.

Bemærk, at spørgeskemaet kun skal besvares af lokale valgte afdelingsformænd.

Deadline for indsendelse af besvarelsen er søndag den 12. marts.

Vi håber, at I vil bidrage til at dele undersøgelsen med jeres afdelingsformænd.

Med venlig hilsen

Rikke Lønne / Bent Madsen

Oprettelse: 27.02.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her