Ny vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer

2923 - Ny vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer

Datatilsynet har den 13. december 2023 offentliggjort en ny vejledning omkring tv-overvågning, som er specifikt rettet mod boligorganisationer.

Boligorganisationers adgang til at foretage tv-overvågning reguleres navnlig af regler i TV-overvågningsloven og af de ”almindelige” databeskyttelsesregler, dvs. reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

I vejledningen om tv-overvågning til boligorganisationer gennemgås de væsentligste regler i tv-overvågningsloven, databeskyttelsesforordningen og supplerende lovgivning, som man skal være opmærksom på, hvis man som boligorganisation anvender tv-overvågning.

Vejledningen er udarbejdet med bidrag fra Justitsministeriet for så vidt angår regler, som hører under politiet.

Datatilsynet har tidligligere – tilbage i 2012 - udgivet en vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer, som mange almene boligorganisationer fandt meget nyttig. Vejledningen blev dog fjernet fra Datatilsynets hjemmeside for år tilbage. Den nye vejledning bygger videre på den tidligere vejledning og kan forhåbentlig give endnu bedre viden og yderligere bidrag til fortolkning.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 21.12.2023 | Sidst opdateret: 17.01.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her