Kontingentopkrævning 2024

2823 - Kontingentopkrævning 2024

Der åbnes for indberetning af antal lejemål via BL Selvbetjening i perioden fra den 04.01.24 – 18.01.24. Indberetningen udgør beregningsgrundlaget for den kommende kontingentopkrævning. Hvis indberetning ikke er modtaget inden for perioden, baseres kontingentet på indberetningen for sidste år.

Når indberetningen åbnes den 04.01.24, vil de indberetningsansvarlige modtage en mail herom. Er der sket udskiftning i indberetningsansvarlig, f.eks. hvis den relevante medarbejder er fratrådt, kontakt da venligst statistikindberetning@bl.dk.

Medlemskontingent til BL betales i henhold til BL´s vedtægter § 5, og kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet i henhold til § 5, stk. 4.

Enhedskontingentet for 2024 udgør 165,60 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2024. For enkeltværelser - etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Kontingent for forretningsførerselskaber m.v. i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 udgør 12.098,84 kr. i 2024.

Omkring den 1. marts 2024 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet, da kontingentet betales årligt forud senest den 31. marts 2024.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Gjetting Frese

 

Oprettelse: 08.12.2023 | Sidst opdateret: 11.12.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her