Nye ejendomsvurderinger kommer mandag den 11. december 2023

2723 - Nye ejendomsvurderinger kommer mandag den 11. december 2023

På mandag den 11. december kan boligorganisationerne få adgang til de nye, foreløbige ejendomsvurderinger, som der fra 2024 skal betales ejendomsskatter ud fra. På grund af overgangen til de nye ejendomsskatter vil ejendomsskatten i 2024 udskydes til at blive opkrævet 1. april frem for 1. februar. I 2025 vil ejendomsskatterne igen blive opkrævet pr. 1. februar som hidtil.

Mange vil opleve, at ejendomsværdien skyder kraftigt i vejret, men samtidig vil grundskyldspromillen falde markant. På landsplan er grundskylden faldet fra 27 til 7,4 promille.

Uanset størrelsen af ejendomsvurderingen vil der være tryghed for ejendomsskatten i 2024, da den højst kan stige med 2,8 pct. i forhold til 2023. Efterfølgende kan ejendomsskatten stige med 3,5 pct. Her tages procenten dog ikke af det foregående års ejendomsskat, men derimod af den nye ejendomsværdi, som Vurderingsstyrelsen har opgjort den. Det betyder, at stigningsprocenten kan blive noget højere end de 3,5 pct., hvis der måles i forhold til året før.

Stigningsbegrænsningen på 3,5 pct. årligt gælder i 2025 og fremad for den almene sektor, men er på 4,75 pct. årligt for landets øvrige ejere af erhvervsejendomme. Den særlige stigningsbegrænsning for den almene sektor er besluttet som en del af boligskatteforliget fra 2017. Her blev det også besluttet, at ejendomsskatterne for alle landets almene boliger maksimalt må stige med 600 mio. kr. (i 2017-tal) frem mod 2040. Vi vil løbende følge sektorens samlede ejendomsskattebetalinger for at sikre, at udviklingen ligger inden for det besluttede maksimum i aftalen.

Klage, spørgsmål og bistand

Der kan som udgangspunkt ikke klages over de nye vurderinger, fordi de er foreløbige. Den endelige 2023-vurdering vil først blive udsendt 2025/26, og den kan medføre en efterregulering af den betalte ejendomsskat. På det tidspunkt, hvor den endelige vurdering udsendes, kan der klages over vurderingen. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor den foreløbige vurdering er blevet så fejlagtig, at skattemyndighederne efter konkret vurdering kan foretage en korrektion.

BL skal opfordre til, at spørgsmål vedrørende vurderinger, anmodning om korrektion af foreløbig vurdering m.v. sendes til BL’s særlige mailboks for ejendomsskat: ejendomsskat@bl.dk.

Spørgsmål og svar af generel almen interesse i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger vil blive lagt op på vores hjemmeside under Ejendomsskat (bl.dk). Her vil det således være muligt løbende at orientere sig.

BL har et tæt samarbejde med skattemyndighederne, og det er aftalt med myndighederne, at BL kan rejse tvivlsspørgsmål, ændringer af foreløbige vurderinger m.v. på vegne af boligorganisationerne med henblik på hurtig afklaring. Dermed kan risikoen for lange og omkostningsfulde retssager mindskes.

Vi ved, at der for nogle boligafdelinger kan forekomme markante stigninger i ejendomsværdien, fordi bebyggelsesprocenten i boligafdelingen er langt lavere end det tilladte i en lokalplan, der måske er vedtaget mange år efter opførelsen af boligafdelingen. Eftersom ejendomsvurderingen skal tage udgangspunkt i den aktuelle lokalplan, vil en sådan vurdering ikke være formelt forkert. Men der vil være behov for politisk at justere lokalplanen til de faktiske forhold, hvis ejendomsskatten skal reduceres. Dette vil BL meget gerne yde bistand til.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Vibeke Borch Henning

Oprettelse: 08.12.2023 | Sidst opdateret: 08.12.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her