Maksimumsbeløb for alment byggeri pr. 1.1.2024

2623 - Maksimumsbeløb for alment byggeri pr. 1.1.2024

Social- og Boligstyrelsen har nu offentliggjort maksimumsbeløbet for 2024.

Satserne for maksimumsbeløb for byggeri bliver indeksreguleret ved hvert årsskifte med et vægtet indeks, hvor nettoprisindekset og det implicitte lønindeks for den private sektor hver vægter med 50 procent.

Nedenstående maksimumsbeløb vil altså være gældende for nybyggeri, som får godkendt skema B i 2024.

For familieboliger og ungdomsboliger opgøres maksimumsbeløbet på følgende måde:

Maksimumsbeløb = (kr. pr. bolig x antal boliger) + (kr. pr. m2 x areal i m2), hvor ”kr. pr. bolig” og ”kr. pr. m2” er opgjort i nedenstående Tabel 1.

For ældreboliger fastsættes maksimumsbeløbet som hidtil som kr. pr. m2 boligareal som anført i Tabel 1.

Indeksreguleringen sker i henhold til Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 13

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 21.11.2023 | Sidst opdateret: 22.11.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her