Tvist om SKAT’s tilbagekaldelse af almen boligorganisations udbyttefrikort

2323 - Tvist om SKAT’s tilbagekaldelse af almen boligorganisations udbyttefrikort

Et udbyttefrikort gør det muligt at opnå et vist beløb i udbytte fra aktier uden at betale skat af det. Almene boligorganisationer har – som mange andre fonde og foreninger – haft mulighed for at ansøge om disse udbyttefrikort. Udbyttefrikortet har fået særligt betydning for boligorganisationerne, idet det siden 1. april 2023 har været muligt for boligorganisationerne at anbringe 30% af afdelingsmidlerne i visse aktiver, som er baseret på køb af noterede aktier. Nogle boligorganisationer har oplevet, at SKAT har tilbagekaldt deres udbyttefrikort, da boligorganisationerne ikke vurderes at have et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Det er oplagt, at en beskatning af afkast af aktier vil ændre forudsætningerne for at placere midler i aktier, og det er derfor afgørende, at der bringes klarhed over beskatningssituationen.

Folketinget vedtog i lov. nr. 1179 af 8. juni 2021 at tilpasse beskatningen af foreninger og fonde m.v. til EU-reglerne pr. 1. april 2023. Reglerne blev ændret således, at foreninger og fonde m.v., der er omfattet af bestemmelsen, nu også skal betale skat af udbytter, royalty og renter og kursgevinster af kontrolleret gæld. Dog er foreninger og fonde undtaget skat, hvis de udelukkende har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Hvis en forening eller fond m.v. via sine vedtægter og sit regnskab kan dokumentere, at den udelukkende er almenvelgørende eller almennyttig, kan den få et udbyttefrikort og således undgå skat på udbytte. 

Ovenstående regelændring har resulteret i, at Skattestyrelsen i nogle sager har vurderet, at en almen boligorganisation ikke opfylder denne betingelse og derfor tilbagekaldt frikort. I andre sager har SKAT, på baggrund af boligorganisationens vedtægter, vurderet, at boligorganisationen opfylder betingelserne for at få udbyttefrikort.

Tilbagekaldelsen af frikortet betyder, at boligorganisationen fremover skal betale 15% skat af aktieudbytte.

Det er BL’s opfattelse, at de almene boligorganisationer opfylder betingelsen om at være almennyttige og derfor er berettigede til et udbyttefrikort. BL er således trådt ind i en aktuel sag, hvor en boligorganisation har fået tilbagekaldt sit udbyttefrikort. BL har sammen med boligorganisationen indbragt sagen for Landsskatteretten.

Sagen afventer nu at blive behandlet i Landsskatteretten, hvor den forventede sagsbehandlingstid er på 1-2 år.

BL sørger for at holde boligorganisationerne opdaterede, når der er nyt i sagen.

Har boligorganisationen et udbyttefrikort?
Man kan på SKAT’s hjemmeside  indtaste boligorganisationens CVR-nummer og se, om der er udstedt et gyldigt udbyttefrikort. Hvis der ikke står angivet noget om udbyttefrikort under det pågældende CVR-nummer, så betyder det, at boligorganisationen ikke har et udbyttefrikort.

Boligorganisationer kan ansøge SKAT om udbyttefrikort her.

BL hører gerne fra boligorganisationer, der oplever at få tilbagekaldt et udbyttefrikort, nægtet et udbyttefrikort eller har fået fornyet deres udbyttefrikort inden for det seneste år.

Henvendelse vedrørende udbyttefrikortet kan rettes til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 16.10.2023 | Sidst opdateret: 02.11.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her