Indefrysningsordningen kan endnu ikke videreføres til beboerne

0123 - Indefrysningsordningen kan endnu ikke videreføres til beboerne

Indefrysningsordningen kan endnu ikke videreføres til beboerne

 

BL har ved BL-info nr. 4622 orienteret om, at indefrysningsordningen på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes af boligorganisationerne i forhold til det forbrug, som afregnes overfor beboerne.

 

Det fremgår også af vedhæftede skrivelse, som Erhvervsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Social-, Bolig- og Ældreministeriet har bedt os videreformidle.

 

Erhvervsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Social-, Bolig- og Ældreministeriet oplyser således, at de er opmærksomme på behovet for at udmønte regler i supplement til indefrysningsordningen, som skal sikre, at almene boligorganisationer har hjemmel til at tilbyde indefrysning til lejerne. Det er forventningen, at der i løbet af januar 2023 udstedes en bekendtgørelse, der kan løse hjemmelsproblemet.

 

På den baggrund anbefaler myndighederne, at de almene boligorganisationer, der ønsker at tilmelde sig ordningen, venter med at videreformidle indefrysning til lejere.

 

Herudover udestår en række andre udfordringer, jf. BL-info nr. 4622

 

Vi vil holde boligorganisationerne løbende orienteret om den videre proces.Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

 

 

Oprettelse: 05.01.2023 | Sidst opdateret: 23.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her