3022 - Ændringer i driftsbekendtgørelsens bilag til kontoplan (kursreguleringer)

Ændringer i driftsbekendtgørelsens bilag til kontoplan (kursreguleringer)

Pr. 15. september 2022 ændres driftsbekendtgørelsen i forhold til regnskabsmæssig behandling af kurstab og kursgevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger. Ændringerne finder anvendelse for regnskaber, der afsluttes efter 15. september 2022.

Bolig- og Planstyrelsen har offentliggjort en ændret regnskabsmæssig behandling af tab og gevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger for at undgå huslejeudsving.

Ændringer fremgår af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger nr. 1247 af 5. september 2022.

Ændringen træder i kraft den 15. september 2022, og det er således i praksis regnskaber med afslutning 30. september 2022 - 31. december 2022 og fremefter, der skal aflægges og indberettes med ændringen i kontoplanen.

I LBF Orienterer nr. 918/2022 har Landsbyggefonden redegjort nærmere for kontoplansændringerne i afdelingsregnskabet.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 06.09.2022 | Sidst opdateret: 06.09.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her