2922 - Ny typeformular for private lejemål pr. 1. september 2022

Ny typeformular for private lejemål pr. 1. september 2022

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en ny typeformular for lejekontrakter for private lejeboliger. Typeformularen træder i kraft den 1. september 2022.

Den nye typeformular udstedes som et led i ikrafttrædelsen af den nye lejelov og lov om boligforhold, som skete i forbindelse med sammenskrivningen af den tidligere private lejelov og boligreguleringslov.

Formularen gælder for lejekontrakter til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Den gælder således ikke ved almene boligorganisationernes udlejning af almene boliger, men gælder ved en almen beboers fremleje af sin almene bolig.

Formularen fremgår af den netop offentliggjort bekendtgørelse nr. 1214 af 30. august 2022 om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler og findes i en redigerbar pdf-version på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Vejledning til brug af formularen findes som bilag til formularen og udgør dermed en del af den autoriserede lejekontrakt.

Den nye typeformular A, 10. udgave indebærer overordnet en videreførelse af typeformular A, 9. udgave, men er opdateret i forhold til henvisninger til lovgivning. Der er alene mindre rettelser i forhold til tidligere udgave. 

Den tidligere gældende typeformular A, 9 udgave kan fortsat anvendes ved indgåelse af nye lejekontrakter frem til den 31. december 2022, dog med en enkelt undtagelse, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Anni Pedersen

 

 

Oprettelse: 02.09.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her