2822 - Temadag om fravigelser til AB 18

Temadag om fravigelser til AB 18

Kom med når BL, Byggeskadefonden og Almennet inviterer til temadag om fravigelser til AB18. På dagen vil vi drøfte de fravigelser, der anvendes i almene byggesager - herunder fravigelser i henhold til aftale indgået mellem BL og DI Byg - og hvordan erfaringerne herom kan spille ind i en kommende evaluering af AB-aftalesystemet.

I 2023 er der lagt op til, at det samlede AB-aftalesystem skal evalueres. Det er derfor oplagt at stoppe op og vurdere, hvordan fravigelser til AB18 møder virkeligheden på tværs af landet – og det vil BL, Byggeskadefoden og Almennet gerne drøfte sammen med de almene boligorganisationer og andre relevante aktører.

Som omtalt i BL informerer nr. 2021 og nr. 5119 er der indgået en aftale mellem BL og DI Byggeri omkring fravigelser til AB18-regelsætter. Aftalen er nu tre år gammel og i lyset af den kommende evaluering af AB-systemet, giver det god mening at evaluere aftalen.

Almene bygherrer skal efter støttebekendtgørelsen lægge AB, ABT og ABR til grund for aftaler om støttet byggeri uden fravigelser. Det fremgår dog, at fravigelser kan ske i tilfælde, hvor fravigelsen er velbegrundet og nødvendig i det konkrete aftaleforhold. Aftalen mellem BL og DI Dansk Byggeri omfatter de fravigelser, som de to organisationer er enige om kan være velbegrundede for en almen boligorganisation.

Der kan dog konkret være behov for andre fravigelser, der ikke fremgår af aftalen, og kommunen kan godkende sådanne andre fravigelser, når betingelserne i støttebekendtgørelsen er opfyldt.

På dagen vil repræsentanter fra de almene boligorganisationer og DI Byggeri præsenterer deres oplevelser med fravigelsesindgåelse i det almene byggeri.

Derudover vil alle deltagerne få muligheder for at bidrage med deres konkrete erfaringer, der ved den kommende evaluering kan være meget nyttige for BL at have kendskab til.

Formålet med dagen er således at samle og dele erfaringer, og oplæggene er dermed ikke af undervisende karakter.

Temadagen afholdes i Boligselskabernes Hus den 21. september kl. 10.00 – 15.00.

Deltagelse er gratis og målrettet byggechefer, direktører og jurister i de almene boligorganisationer.

Tilmelding er nødvendig inden den 17. september 2022 og kan ske her.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 02.09.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her