2722 - Ny pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen

Ny pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen

Snart åbner puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen, hvor almene boligorganisationer kan optræde som ”projektorganisationer” og dermed søge midler fra puljen.

Puljen åbner den 6. september 2022 kl. 10 – og ansøgningsfristen er senest den 14. oktober 2022.

Puljens formål og ramme
Puljens formål er at støtte:
 

  • informationsprojekter, der kan udbrede information, der kan bidrage til udviklingen af vedvarende energiløsninger og

  • større projekter, der kan udvikle fælles løsninger til etablering, organisering, drift og finansiering af energifællesskaber lokalt, og som kan øge viden om energifællesskaber.

 

I 2022 er der afsat 1 mio. kr. til informationsprojekter og 3 mio. kr. til større projekter.

 

De nærmere rammer og regler omkring puljen fremgår af bekendtgørelse nr. 1162 af 9. august 2022 om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.

Ansøgning

Ansøgning sker via Energistyrelsens hjemmeside, hvor der bl.a. findes:

 

  • Indkaldelse til ansøgninger
  • Vejledning til retsgrundlag og ansøgning
  • Bilag 1: De minimis-erklæring
  • Bilag 2: Fuldmagt

 

Midler fra puljen til informationsprojekter tildeles efter ”først til mølle” princippet. Midler til større projekter tildeles efter et pointsystem.

 

Energistyrelsen har oplyst, at når først en ansøgning er indsendt, kan der ikke rettes i den, eller tilføjes yderligere bilag. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen er udfyldt korrekt og alle relevante bilag er med.

 

Da det er ganske omfattende at lave en ansøgning anbefaler BL, at man allerede nu begynder at forberede dem. Af bekendtgørelsens § 8 kan man læse hvilke oplysninger der skal være indeholdt i ansøgninger om støtte til informationsprojekter og af § 11, hvilke oplysninger der skal være indeholdt i ansøgninger om tilskud til større projekter.

 

De minimis-støtte

Tilskud fra puljen er statsstøtte, som er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om de minimis-støtte. Det betyder, at boligorganisationen inklusive boligorganisationens afdelinger samlet set maksimalt må have modtaget, hvad der svarer til 200.000 EUR som de minimis-støtte over de seneste tre regnskabsår.

 

I forbindelse med ansøgningen skal der derfor udfyldes og indsendes en de minimis-erklæring.

 

Ved yderligere spørgsmål til BL kan henvendelse ske til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk og teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på mju@bl.dk.

 


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen / Mikkel Jungshoved

Oprettelse: 02.09.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her