2622 - Udbetaling af målrettet varmecheck

Udbetaling af målrettet varmecheck

BL og boligorganisationerne får i disse dage mange henvendelser angående udbetaling af varmechecken.

Varmechecken udspringer af en politisk aftale af 10. februar 2022, hvor det blev aftalt at give en økonomisk håndsrækning til de borgere, der er hårdest ramt af energikrisen. Der kan læses mere om ordningen på borger.dk.

Henvendelserne drejer sig i nogle tilfælde om beboere, der mener at have fået udbetalt varmecheck uberettiget og spørger om tilbagebetaling.

Det fremgår imidlertid af loven og lovbemærkningerne, at tilskud, som er udbetalt ved en fejl, ikke skal betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata og det udbetalte beløb ikke overstiger 6.000 kr. Det gælder også, hvis der er tale om fejl i BBR-oplysningerne. Ministeren har dog for nyligt i et interview anført, at forligskredsen bag aftalen vil se nærmere på, om der kan findes en løsning for tilbagebetaling af pengene.

I andre tilfælde drejer henvendelserne sig om, at det i BBR ikke er registreret, at en bolig opvarmes med en varmekilde, der berettiger til tilskuddet, og beboere derfor ikke har modtaget den varmecheck, de kunne være berettiget til. Dette kan skyldes fejlregistrering, eller at bygningsejerens opdatering af BBR-registret ikke er anvendt, fordi den er sket efter 1. januar 2022.  

Det er således, at Energistyrelsen har anvendt BBR-oplysningerne pr. 1. januar 2022. Alle ændringer af BBR efter denne dato er således ikke medtaget ved udsøgningen af, hvilke husstande der har været berettiget til varmechecken – og det er ikke muligt at rette BBR-data med tilbagevirkende kraft.

Borgere, som på grund af en registerfejl ikke har modtaget varmechecken, vil få mulighed for at ansøge om udbetaling af varmechecken i 2023. På energistyrelsens hjemmeside kan borgeren bede om, at få direkte besked, når ansøgningsportalen åbner.

BL har henvendt sig til Energistyrelsen og udtrykt bekymring over den lange sagsbehandlingstid og tilbudt at stille data om de almene boligers opvarmningsmiddel til rådighed for en hurtigere sagsbehandling.

For de enkelte boligorganisationer er det muligt at få et udtræk af BBR omkring varmekilde til brug for eventuelle korrektioner. Boligorganisationer, som ønsker et sådant udtræk fra BBR omkring deres boligers varmekilde, kan kontakte økonom Morten Biering fra Landsbyggefonden på mbi@lbf.dk. Ved kontakt til Landsbyggefonden bedes angivet LBF-nummer og navn på boligorganisationen/administrationsorganisationen.

Ved juridiske spørgsmål kan henvendelse ske til BL’s juridiske konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 19.08.2022 | Sidst opdateret: 22.08.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her