2522 - Regulering af maksimumhuslejen 2023

Regulering af maksimumhuslejen 2023

Maksimumhuslejen reguleres for 2023 i henhold til overenskomsten for ejendomsservice mellem ESL og BL 2020 -2023.

Maksimumhuslejen pr. 1. januar 2023 er 549 kr. pr. kvm.

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Der skal foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2022 for, at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2023.

Varsling skal ske uanset, at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Anni Pedersen

 

 

Oprettelse: 10.08.2022 | Sidst opdateret: 22.08.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her