2322 - Ændringer i lov om skifte af dødsboer ved indførelse af ny skifteportal

Ændringer i lov om skifte af dødsboer ved indførelse af ny skifteportal

Der er foretaget en række lovændringer - bl.a. i lov om skifte af dødsboer - forud for anvendelse af den nye digitale skifteportal, der tages i anvendelse fra den 4. oktober 2022 i fem udvalgte retter og udrulles til alle øvrige byretter den 15. november 2022.

BL har tidligere udsendt BL Informerer om den ny skifteportal i BL Informerer nr. 0622.

Krav og andre fordringer i dødsboer, som i dag anmeldes til skifteretten pr. mail eller andet, skal fra den 4. oktober 2022 anmeldes via Skifteportalen i fem pilotretter. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. Dette gælder dog kun for dødsboer, hvor afdøde er død efter den 4. oktober 2022.

Fra den 15. november 2022 udrulles Skifteportalen til alle retter. Herefter skal alle krav og andre fordringer til dødsboer anmeldes via Skifteportalen i dødsboer, hvis afdøde er død efter den 15. november 2022.

Lovændringerne betyder, at oplysninger om besiddelse af afdødes aktiver skal gives til skifteretten via domstolens skifteportal eller til den person, som varetager boets interesser. Det vil også være muligt at registrere boets tilgodehavende, effektfortegnelser og forespørgsler på Skifteportalen.

Skifteretten har mulighed for at meddele dispensation til at anvende portalen. For at opnå dispensation skal der foreligge særlige forhold.

Indførelse af Skifteportalen vil gøre det mere enkelt at anmelde krav i dødsboer. Mange boligorganisationer har en dobbelt arbejdsgang, fordi de både sender kravet til skifteretten og efterfølgende til boets kontaktperson. Andre boligorganisationer tjekker løbende Statstidende for offentliggørelse af boets kontaktperson, så de kan sende direkte dertil. Denne proces er slut, når Skifteportalen tages i brug landet over, da krav kan registreres på Skifteportalen, uanset om boet er behandlet i skifteretten eller ej.

Processen med anmeldelse af krav forenkles desuden ved, at boligorganisationen fremover ikke skal bekymre sig om at finde rette retskreds at anmelde sit krav overfor, da der fremover kun vil være ét sted at anmelde kravet - nemlig på Skifteportalen.

Skifteportalen vil også give et bedre overblik over krav og tilgodehavender, samt den dertilhørende dokumentation, end der findes i dag. Boligorganisationen og andre, som laver en registrering på Skifteportalen, vil ligesom boets kontaktperson kunne følge status i sagen, da f.eks. udleveringsdatoen samt proklamafristen vil fremgå tydeligt.

Der kan findes yderligere information om Skifteportalen på Domstolsstyrelsens hjemmesiden, der giver mange relevante oplysninger om det nye system. Domstolsstyrelsen har desuden for nyligt udsendt  informationspakke om Skifteportalen – hovedsageligt tiltænk advokater, men relevant for alle.

Der afholdes løbende tekniske orienteringsmøder om portalen, som alle interesserede kan tilmelde sig. Nærmere information om møderne kan tilgås her.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Anni Pedersen

 

Oprettelse: 07.07.2022 | Sidst opdateret: 15.07.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her