1922 - Ny fond for blandede byer og mulighed for at øge maksimumbeløbet i igangværende byggerier

Ny fond for blandede byer og mulighed for at øge maksimumbeløbet i igangværende byggerier

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget lovforslag, som etablerer fonden for blandede byer, der skal have som formål at bidrage til skabelsen af blandede byer gennem fremme af billige almene boliger. Lovforslaget giver bl.a. også Indenrigs- og Boligministeren mulighed for at fastsætte regler om overskridelse af maksimumsbeløbet med op til 20 % for visse byggerier.

Der er hovedsageligt tale om ændringer i lov om almene boliger, som træder i kraft den 1. juli 2022.

Det vedtagne lovforslag (L136) er en udmøntning af dele af de boliginitiativer, der indgår i »Aftale om etablering af fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed« af den 26. november 2021 og medfører:

Fonden for blandede byer
Den nyetablerede ”Fonden for blandede” byer modtager i alt 10.000 mio. kr. fra Nybyggerifonden. I perioden 2022-2031 kan der afsættes 5.000 mio. kr. til følgende formål:

 • 100 mio. kr. til bæredygtige almene boliger - både i form af nybyggeri og i form af renovering
 • 50 mio. kr. til forsøgsprojekter med tilpasning af almene boliger og boligområder til ældres behov
 • 5 mio. kr. til udarbejdelse af nye kategorier af tilgængelige boliger og indsamling af data vedr. tilgængelige boliger
 • 20 mio. kr. til flere almene boliger på småøerne og større øer
 • 900 mio. kr. til engangstilskud til etablering af særligt billige familieboliger
 • 150 mio. kr. til midlertidigt tilskud til nedsættelsen af huslejen i visse almene familieboliger til fordel for boligsøgende med et akut boligbehov og lav betalingsevne
 • 422 mio. kr. til fortætning af eksisterende almene familieboligafdelinger med nye almene boliger
 • 778 mio. kr. til grundkøbslån til etablering af almene boliger i områder, hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri indenfor maksimumsbeløbet
 • 675 mio. kr. til erhvervelse og ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger
 • 870 mio. kr. til erhvervelse af eksisterende beboelsesejendomme
 • 5 mio. kr. til vejledning om fællesskabsorienterede boligløsninger
 • 2 mio. kr. til analyser m.v. til brug for anvendelse af midlerne i fonden for blandede byer


Der gælder særlige vilkår omkring de forskellige formål, og der er forskellige ansøgningsfrister i forhold til de afsatte midler.

Bekendtgørelser på vej
De nærmere detaljer omkring reglerne vil fremgå af flere bekendtgørelser – bl.a. følgende:

 • Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne

 • Bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger

 • Bekendtgørelse om grundkøbslån

 • Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne

 • Bekendtgørelse om støtte til erhvervelse af beboelsesejendomme og erhvervelse og ombygning af erhvervsejendomme til brug for almene boliger


De fire første bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2022. Der vil blive orienteret via BL Informerer straks, når bekendtgørelserne er offentliggjorte.

Der er også ændringer på vej i driftsbekendtgørelsen og støttebekendtgørelsen, som følge af lovforslaget.

Overskridelse af maksimumbeløb
Med lovændringerne bemyndiges Indenrigs- og boligministeren efter forhandling med finansministeren til at fastsætte regler om, at kommunen kan godkende en anskaffelsessum, der overskrider maksimumsbeløbet med op til 20 %.

Konkret vil muligheden blive rettet mod byggerier, der har været udbudt med det resultat, at buddene var større end maksimumbeløbet, og tilbud derfor måtte afvises.

Når reglerne konkret udmøntes, vil der blive orienteret om det via BL Informerer.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen / Susan Fiil Præstegaard

Oprettelse: 13.06.2022 | Sidst opdateret: 17.06.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her