1822 - Årlig kontrol af retten til at bo i en ungdomsbolig

Årlig kontrol af retten til at bo i en ungdomsbolig

Lovgivningen stiller krav om, at boligorganisationer mindst én gang årligt kontrollerer om ungdomsboliger bebos af den berettigede personkreds. Bolig- og Planstyrelsen har udtalt sig nærmere om kontrollen og den fornødne dokumentation af, at en beboer i en almen ungdomsbolig fortsat opfylder betingelserne for at bo i boligen.

En ungdomsbolig kan tildeles henholdsvis unge under uddannelse og unge med et særligt behov.

Boligorganisationer er forpligtet til mindst en gang årligt at indhente oplysninger fra lejeren til brug for en vurdering af, om lejeren fortsat opfylder betingelserne for at bebo ungdomsboligen, jf. lov om almene boliger § 53, lov om leje af almene boliger § 85, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 370 af 19. juni 1998 om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger mv.

Indenrigs- og boligministeren har for nyligt afgivet svar på et spørgsmål (nr. 162/2021-2022) i Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg om kontrol af studieaktivitet for beboere af ungdomsboliger, som har fået tildelt ungdomsbolig af kommunen på baggrund af specielle boligsociale problemer – og ikke som uddannelsessøgende.

Det kan give anledning til unødig forvirring og bekymring, hvis unge, der har fået anvist en bolig af kommunen på grund et særligt behov, bliver bedt om at indsende dokumentation for studieaktivitet.

Bolig- og Planstyrelsen har bidraget til ministerens svar og har på baggrund heraf anmodet BL om at videreformidle, at boligorganisationerne i kommunikationen til beboerne bør tydeliggøre, at typen af dokumentation, der skal indsendes i forbindelse med det årlige tjek, afhænger af baggrunden for anvisningen af ungdomsboligen.

Der bør således skelnes mellem unge, der har fået anvist bolig i kraft af, at de er uddannelsessøgende og unge, der har fået anvist en ungdomsbolig på baggrund af et særligt behov herfor – og ved den årlige kontrol bør det klart fremgå, om den unge lejer skal dokumentere sin studeaktivitet eller om der fortsat foreligger særlige behov. Det skal med andre ord ikke altid fremgå af henvendelsen, at det drejer sig om studiekontrol.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Anni Pedersen

 

 

 

 

Oprettelse: 04.05.2022 | Sidst opdateret: 18.05.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her